Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
° Wniosek o dofinansowanie działań profilaktycznych
° Wniosek o wszczęcie postepowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu
° Regulamin GKRPA w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie > Wniosek o dofinansowanie działań profilaktycznych strona główna 

Wniosek o dofinansowanie działań profilaktycznych
wniosek o dofinansowanie działań
profilaktycznych
 wniosek o dofinansowanie działań profilaktycznych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 14:21:43, wprowadzający: Monika Szymańska
wersja do druku