Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
° PLAN POSTĘPOWAŃ
° PRZETARGI 2017
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew
- Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew
- Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew – II postępowanie
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew (dz. nr 225) – na długości 588 m
- Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Nowa Krępa, Gmina Sobolew
- Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach
- Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2017/2018
- Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowości Grabniak
- Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
- Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)
- „Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap II”
- Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)- II postępowanie
- Przebudowa ulicy Widokowej w miejscowości Sobolew
- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chotynia
- Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole
- Udzielenie kredytu długoterminowego
° PRZETARGI 2016
° PRZETARGI 2015
° 
° 
° I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
° Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
° I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
° Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
° Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
° Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 PRZETARGI > PRZETARGI 2017 > Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew strona główna 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew
 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 15:49:56, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 15:50:46, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 8a i 8c (część 1)
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 15:53:12 Informację zaktualizowano 2017-03-15 15:57:06, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 8a i 8c (część 2)
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 15:53:49, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 8b
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 15:59:26, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2017-03-23 08:17:02 Informację zaktualizowano 2017-03-23 08:32:15, wprowadzający: Małgorzata Gazda
MODYFIKACJA SIWZ i OGŁOSZENIE O ZMIANIE
OGŁOSZENIA
 Ogłoszenie o zmianie SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-03-23 08:30:16 Informację zaktualizowano 2017-03-23 08:31:34, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 2 do SIWZ - zmiana
Data wprowadzenia informacji 2017-03-23 08:33:35, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP
Data wprowadzenia informacji 2017-03-23 08:35:31, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2017-03-24 11:31:17, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 13:01:57 Informację zaktualizowano 2017-03-31 13:03:39, wprowadzający: Małgorzata Gazda
WYBÓR OFERTY
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty
Data wprowadzenia informacji 2017-05-17 11:49:48 Informację zaktualizowano 2017-05-17 11:51:07, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Data wprowadzenia informacji 2017-05-26 13:32:28 Informację zaktualizowano 2017-05-26 13:35:28, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew – II postępowanie  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew (dz. nr 225) – na długości 588 m .  Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach .  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Nowa Krępa, Gmina Sobolew  .  Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach .  Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2017/2018 .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowości Grabniak .  Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew .  Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223) .  „Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap II” .  Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)- II postępowanie .  Przebudowa ulicy Widokowej w miejscowości Sobolew .  Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chotynia  .  Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole .  Udzielenie kredytu długoterminowego . 
wersja do druku