Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
° Komisja Rewizyjna
° Budżetu i Finansów
° Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska
° Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa
° Oświaty, Kultury i Sportu
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje > Komisja Rewizyjna strona główna 

Komisja Rewizyjna

             

         Przewodnicząca    -  Sowa Anna

                Z-ca Przewod.    - Owczarczyk Mirosław  
                 Członkowie        - Matyska Hanna
                                         - Pukaluk Henryk Julian      
                                    
                               

 
Data wprowadzenia informacji 2003-07-14 15:12:47 Informację zaktualizowano 2014-12-27 14:34:56, wprowadzający: Mariola Kępka
wersja do druku