Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
° za 2014
° za 2015
° za 2016
° Za 2017
° Koniec kadencji 2014-2018
° Początek kadencji 2018-2023
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe > za 2014 strona główna 

za 2014
 Jan Tywanek - Sekretarz Gminy
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 12:38:04, wprowadzający: Mariola Kępka
 Grażyna Napora - Skarbnik Gminy
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 12:39:15, wprowadzający: Mariola Kępka
 Iwona Rosłaniec - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 12:46:38, wprowadzający: Mariola Kępka
 Anna Gładysz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 12:51:18, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zdzisława Kurek - Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 12:54:30 Informację zaktualizowano 2016-03-11 12:59:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 Ewa Szaniawska - Główny Księgowy Jednostek Oświatowych
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 12:57:27, wprowadzający: Mariola Kępka
 Elżbieta Radziej - Kierownik Gminnego Domu Kultury
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 12:58:42, wprowadzający: Mariola Kępka
 Anna Kazimierak - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
Data wprowadzenia informacji 2016-03-14 13:04:07, wprowadzający: Mariola Kępka
 Barbara Łukasik - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Anielowie
Data wprowadzenia informacji 2016-03-14 13:10:47 Informację zaktualizowano 2016-03-14 13:11:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 Bogdan Maraszek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim
Data wprowadzenia informacji 2016-03-14 13:18:20, wprowadzający: Mariola Kępka
 Danuta Proczek - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Sobolewie
Data wprowadzenia informacji 2016-03-14 13:21:29, wprowadzający: Mariola Kępka
 Dorota Wiśnicka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole
Data wprowadzenia informacji 2016-03-14 13:23:14, wprowadzający: Mariola Kępka
 Krzysztof Szostak - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole
Data wprowadzenia informacji 2016-03-14 13:24:36, wprowadzający: Mariola Kępka
 Krzysztof Łapacz - Dyrektor Zespołu Szkół w Sobolewie
Data wprowadzenia informacji 2016-03-14 13:25:53, wprowadzający: Mariola Kępka
 Marcin Maraszek - Dyrektor Zespołu Szkół w Gończycach
Data wprowadzenia informacji 2016-03-14 13:26:56, wprowadzający: Mariola Kępka
wersja do druku