Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
° KADENCJA 2014 - 2018
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2014 - 2018  > SESJA XII strona główna 

SESJA XII
 Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2015 – 2022
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 20:34:20, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał.Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XII/66/2015 z dn. 3 września 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 20:35:53, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XII/66/2015 z dn. 3 września 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 20:37:10, wprowadzający: Mariola Kępka
  UZASADNIENIE do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XII/66/2015 z dn. 3 września 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 20:39:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XII/67/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 20:54:16, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XII/67/2015 z dn. 3 września 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 20:59:35, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XII/67/2015 z dn. 3 września 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 21:00:36, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XII/67/2015 z dnia 3 września 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 21:01:33, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XII/67/2015 z dnia 3 września 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 21:03:06, wprowadzający: Mariola Kępka
 UZASADNIENIE do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XII/67/2015 z dnia 3 września 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 21:40:10, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. Budowa mikroinstalacji prosumenckich – fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 11:47:21, wprowadzający: Mariola Kępka
  Uchwała Nr XII/69/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 11:51:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XII/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-13 09:22:36 Informację zaktualizowano 2016-01-15 10:19:09, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII . 
wersja do druku