Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
° jednostki pomocnicze
° pozostałe jednostki
- szkolnictwo publiczne
- ośrodki zdrowia
- ośr pom społecznej
- biblioteki
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki organizacyjne > pozostałe jednostki > biblioteki strona główna 

biblioteki
 Czytelnictwo
Data wprowadzenia informacji 2004-03-18 14:24:06 Informację zaktualizowano 2004-03-18 14:31:27, wprowadzający: Jolanta Włodarczyk
 Czytelnicy
Data wprowadzenia informacji 2004-03-18 14:33:11, wprowadzający: Jolanta Włodarczyk
 Statut Gminnej Biblioteki Publicznej
Data wprowadzenia informacji 2005-05-06 14:12:15, wprowadzający: Jolanta Włodarczyk

Zobacz:
 szkolnictwo publiczne .  ośrodki zdrowia .  ośr pom społecznej .  biblioteki . 
wersja do druku