Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
- sesja XIX
- sesja XX
- sesja XXI
- sesja XXII
- Sesja XXIII
- Sesja XXIV
- Sesja XXVI
- Sesja XXV
- Sesja XXVII
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
° KADENCJA 2014 - 2018
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > rok 2009 > Sesja XXVI strona główna 

Sesja XXVI
 Uchwała Nr XXVI/145/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku, dla ustalenia podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Sobolew w 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 11:50:35, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXVI/146/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku, obowiązujących w 2010 roku na terenie Gminy Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 11:53:04, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXVI/147/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictea za pierwsze trzy kwartały 2009 roku, dla ustalenia podstawy obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Sobolew w 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 11:56:29, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXVI/148/2009 rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zarzadzenia na terenie Gminy Sobolew w 2010 roku - poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i lesnego - od osób fizycznych - w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 12:01:45, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 uchwała Nr XXVI/149/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2010 roku, zarządzenia poboru tej oplaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 12:04:12, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXVI/150/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 12:13:13, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXVI/151/2009 rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 12:56:52, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Załącznik do uchwały Nr XXVI/151/2009
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 13:01:23, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Protokół z sesji Nr XXVI/2009
Data wprowadzenia informacji 2010-07-30 09:22:57, wprowadzający: Iwona Rosłaniec

Zobacz:
 sesja XIX .  sesja XX .  sesja XXI .  sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII . 
wersja do druku