Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
- sesja XIX
- sesja XX
- sesja XXI
- sesja XXII
- Sesja XXIII
- Sesja XXIV
- Sesja XXVI
- Sesja XXV
- Sesja XXVII
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
° KADENCJA 2014 - 2018
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > rok 2009 > Sesja XXIII strona główna 

Sesja XXIII
 Uchwała Nr XXIII/132/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sobolew - środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2009-08-12 09:32:37, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XXIII/133/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniacemu inne stanowisko kierownicze w szkole; przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów - w szkołąch prowadzonych przez Gminę Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2009-08-12 09:41:37, wprowadzający: Iwona Krupa
 Załącznik do uchwały Nr XXIII/133/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-08-12 09:55:13, wprowadzający: Iwona Krupa
 Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XXIII/133/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-08-12 10:50:30, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XXIII/134/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobolew na lata 2009 - 2032".
Data wprowadzenia informacji 2009-08-12 10:59:37, wprowadzający: Iwona Krupa
 Załącznik do uchwały Nr XXIII/134/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-08-12 11:02:09, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XXIII/135/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Data wprowadzenia informacji 2009-08-12 11:20:01, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XXIII/136/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Garwolińskiemu - pomocy finansowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch ambulansów sanitarnych.
Data wprowadzenia informacji 2009-08-12 11:26:16, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XXIII/137/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie nabycia - przez Gminę Sobolew - niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Data wprowadzenia informacji 2009-08-12 11:29:33, wprowadzający: Iwona Krupa
 Protokół z sesji Nr XXIII/2009
Data wprowadzenia informacji 2010-07-30 09:06:15, wprowadzający: Iwona Rosłaniec

Zobacz:
 sesja XIX .  sesja XX .  sesja XXI .  sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII . 
wersja do druku