Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
- sesja XIX
- sesja XX
- sesja XXI
- sesja XXII
- Sesja XXIII
- Sesja XXIV
- Sesja XXVI
- Sesja XXV
- Sesja XXVII
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
° KADENCJA 2014 - 2018
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > rok 2009 > sesja XX strona główna 

sesja XX
 Uchwała Nr XX/116/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia "REGULAMINU WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI, ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SOBOLEW".
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 09:48:14, wprowadzający: Iwona Krupa
 Załącznik do Uchwały Nr XX/116/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 09:49:46, wprowadzający: Iwona Krupa
 Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XX/116/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 10:03:14, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XX/117/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia "REGULAMINU USTALAJĄCEGO KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD WÓJTA GMINY SOBOLEW ORAZ NAGRÓD DYREKTORÓW SZKÓŁ DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SOBOLEW".
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 10:09:07, wprowadzający: Iwona Krupa
 Załącznik do Uchwały Nr XX/117/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 10:12:09, wprowadzający: Iwona Krupa
 Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XX/117/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 10:21:18, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XX/118/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 10:23:44, wprowadzający: Iwona Krupa
 Załącznik do uchwały Nr XX/118/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 10:26:13, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XX/119/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą na czas nieoznaczony wraz z wyrażeniem zgody na odstąpienie od obowiazku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 10:30:35, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XX/120/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, na czas nie dłuższy, niż 3 lata.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 10:33:48, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XX/121/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Sobolew do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", 2) "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 10:47:17, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XX/122/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Gończycach, prowadzonej przez Gminę Sobolew - imienia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 10:56:25, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XX/123/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania Publicznemu Gimnazjum w Gończycach, prowadzonych przez Gminę Sobolew - imienia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 11:08:00, wprowadzający: Iwona Krupa
 Protokół Nr XX/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 11:13:19, wprowadzający: Iwona Krupa

Zobacz:
 sesja XIX .  sesja XX .  sesja XXI .  sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII . 
wersja do druku