Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
- sesja XII
- sesja XIII
- sesja XIV
- sesja XV
- sesja XVI
- sesjaXVII
- sesja XVIII
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
° KADENCJA 2014 - 2018
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > rok 2008 > sesja XVI strona główna 

sesja XVI
 Uchwała Nr XVI/93/208 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-06 12:11:47, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XVI/94/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-06 12:14:38, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XVI/95/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku, dla ustalenia podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Sobolew w 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-06 12:18:03, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XVI/96/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku, obowiązujących w 2009 roku na terenie Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-06 12:20:26, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XVI/97/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cene sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 roku, dla ustalenia podstawy obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Sobolew w 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-06 12:25:02, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XVI/98/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2009 roku - poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego - od osób fizycznych - w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-06 12:33:54, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XVI/99/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2009 roku, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-06 12:43:54, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XVI/100/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-02-06 13:13:36, wprowadzający: Iwona Krupa
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/100/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 listopada 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-06 13:24:47, wprowadzający: Iwona Krupa
 Protokół Nr XVI/2008 z sesji, która odbyła się w dniu 27 listopada 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 14:40:36, wprowadzający: Iwona Krupa

Zobacz:
 sesja XII .  sesja XIII .  sesja XIV .  sesja XV .  sesja XVI .  sesjaXVII .  sesja XVIII . 
wersja do druku