Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 
L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1PRZETARGI 201619123
2Rada17270
3PRZETARGI 201715964
4Uchwały i protokoły15036
5Wójt Gminy14461
6PRZETARGI12932
7Dane12520
8Sekretarz Gminy10929
9Jednostki organizacyjne10636
10Podatki i opłaty10555
11Przewodniczący Rady10525
12Komisje10497
13Redakcja10306
14Skarbnik Gminy9874
15Rejestr zmian9676
16Centralny rejestr umów9100
17Statut8907
18Plan rozwoju lokalnego8879
19Rejestry i ewidencje8769
20PRZETARGI 2015 8653
21Wyszukiwarka8342
22Regulamin8271
23Instrukcja obsługi7690
24WYBORY7428
25EKOPORTAL7370
26Sprawdź stan sprawy7072
27Elektroniczna Skrzynka Podawcza6294
28Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie6003
29pozostałe jednostki5593
30Dziennik Ustaw5467
31szkolnictwo publiczne5417
32KADENCJA 2010 - 2014 5307
33jednostki pomocnicze5114
34sołectwa4945
35Komisja Rewizyjna4470
36Oświaty, Kultury i Sportu4463
37Budżetu i Finansów4373
38Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska4359
39Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa4248
40rok 20044094
41Wybory samorządowe 20144045
42rok 20053642
43rok 20033632
44rok 20023605
45KADENCJA 2014 - 2018 3583
46rok 20073532
47rok 20063399
48ośr pom społecznej3375
49Wybory samorządowe 20103255
50rok 20093229
51rok 20083155
52ośrodki zdrowia2902
53biblioteki2857
54rok 20102831
55Kontrole zewnętrzne2811
56sesja I2696
57sesja XX2671
58sesja XXI2657
59sesja XXVII2645
60sesja III2586
61sesja XXXVI2549
62Projekt planu - linia 400 kV 2546
63sesja XIX2543
64SESJA II2542
65sesja XXXV2536
66SESJA XXIII2521
67Budżet 20102508
68sesja III2496
69sesja XXIV2485
70Oświadczenia majątkowe2482
71Budżet 20112471
72sesja II2461
73sesja XVI2441
74sesja XXXII2441
75Sesja XI2430
76SESJA III2423
77sesja XXX2416
78sesja XXXIV2415
79Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2009 roku2413
80sesja XV2411
81SESJA I2408
82sesja XI2404
83sesja XIII2401
84SESJA IV2395
85Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok2394
86sesja XVII2392
87sesja XVIII2387
88Gospodarka odpadami2374
89Sprawozdanie za wykonanie budżetu Gminy Sobolew za rok 20112370
90sesja IV2370
91Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sobolew 20132361
92SESJA VII2360
93SESJA XX2354
94SESJA V2335
95SESJA VI2331
9620122327
97sesja XXVI2314
98SESJA XXI2303
99I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew 2301
100sesja VI2301
10120112298
102sesja IX2298
103sesja VII2280
104sesja XIV2279
105sesja XXXI2256
106sesja VIII2244
107SESJA XVI2233
108SESJA XIII2226
109sesja XIII2224
110sesja XII2222
111sesja XV2220
11220132211
113° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2011 rok2187
114Budżet 20122177
115Sesja XXIII2170
116SESJA XII2163
117Sesja X2156
118Projekt planu - linia 110kV 2149
119Sesja XXXI2146
120sesja V2144
121SESJA XVIII2135
122SESJA XVII2104
123SESJA XIV2092
124SESJA XI2091
125sesja XVIII2090
126sesja XX2088
127SESJA XXIV2088
128SESJA X2088
129Budżet 20132074
130sesja XVI2036
131sesja XXII2022
132Sesja XXVIII2011
133Sesja XXIV2007
134Sesja XXVII2003
135UCHWAŁA NR XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew2001
136sesja XXI1999
137SESJA XXVII1995
138sesjaXVII1982
139I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce1981
140SESJA VIII1949
141Sesja XXXV1933
142SESJA XV1924
143Sesja XXX1916
144Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.1910
145SESJA IX1908
146Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r.1902
147Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.1890
148Sesja XXXII1886
149 Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew1883
150Program usuwania azbestu1882
151Dostęp dla osób niepełnosprawnych1877
152SESJA XXII1875
153Sesja XXXIII1870
154Sesja XXIX1857
155Sesja XXXIV1853
156Sesja XXV1826
157Sesja XXVI1820
158Dostawa kruszywa do modernizacji i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew 1795
159SESJA XIX1786
160SESJA XXV1774
161SESJA XXVIII1773
162Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”1772
163SESJA IV1771
164Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1748
16520141732
166Budżet 20141720
167sesja IV1714
168Podatki 20151706
169SESJA XXIX1675
170SESJA XXVI1657
171Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew1643
172SESJA XXXII1642
173Wybory ponowne do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 11613
174SESJA VI1605
175Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Sobolew i Gończyce, gmina Sobolew 1585
176Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew1584
177Wybory Prezydenta RP 20151577
178 Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew1534
179SESJA VII1531
180SESJA XXX1521
181Wybory uzupełniające do Senatu RP 20141521
182SESJA XXXI1513
183UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezy1502
184Budżet 20151501
185Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia 1496
186Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kobusy i Sobolew – ul. Leszowa, gmina Sobolew 1493
187SESJA V1487
188SESJA VIII1481
189Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie 1475
190Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap I 1461
191Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew 1449
192SESJA III1404
193Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej 1402
194Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2014 r.1393
195SESJA XXXIII1365
196SESJA X1351
197Modernizacja drogi gminnej nr 131111W Kownacica-Chotynia1348
198SESJA I1337
199SESJA XIII1333
200SESJA II1331
201SESJA XXXV1321
202Uchwały Nr XXXVI/192/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sobolew – tereny stacji paliw oraz zabudowy usługowej 1291
203SESJA XXXIV1267
204Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kobusy i Sobolew – ul. Leszowa, gmina Sobolew 1248
205Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Sobolew w km 0+005÷0+312 – II POSTĘPOWANIE 1241
206Podatki 20161237
207Wybory do Sejmu i Senatu RP 20151236
2081234
209Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ewid. 916 i 918 w km 0+024,0 ÷ 0+137,5 i km 0+143,7 ÷ 0+266,0 1218
2101216
211Referendum ogólnokrajowe1209
212Przebudowa drogi w miejscowości Sokół, na długości 115 m1207
213SESJA XII1206
2141203
215Przebudowa drogi w miejscowości Kaleń Pierwszy1193
216Przebudowa drogi w miejscowości Chotynia, na długości 65 m1185
217Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2015/20161184
218Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Sobolew w km 0+005÷0+312 1170
219Budżet 20161158
220Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew1149
221Przebudowa drogi gminnej Trzcianka – Anielów – Ostrożeń, na długości 170 m 1145
222SESJA XIV1140
223SESJA XVI1138
224Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ewid. 905 w km 0+000 ÷ 0+235 1130
225SESJA XVII1127
226Przebudowa drogi w miejscowości Ostrożeń Drugi w km 0+000÷0+2301119
227Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ew. 907, na długości 230 m 1114
228za 20151107
229SESJA XI1103
230Modernizacja drogi gminnej nr 131111W Kownacica-Chotynia, na długości 75 m 1101
231za 20141088
232II Postępowanie Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie Część V MROŻONKI I PRODUKTY GŁĘBOKO MROŻONE 1055
233SESJA IX1048
234Przebudowa drogi gminnej Nr 131102W Milanów – gr. gminy Trojanów – (Wola Korycka Dolna) – Kaleń, na działce o nr 379 w miejscowości Kaleń Pierwszy, na długości 140 m1041
235Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 367 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 1034
236Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie1017
237Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 367 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – II POSTĘPOWANIE 1016
238Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gończyce Nr 131139W dr. woj. 807 - Zosinek, na długości 320 m1011
239Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotynia działka o nr ewid. 26 Nr 131113W dr. krajowa Nr 17-dr. gm. 131105W (Chotynia), na długości 325 m987
240Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew968
241Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kownacica Nr 131127W dr. woj. 807 – dr pow. 1347W, na długości 570 m963
242Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaleń Drugi działka o nr ewid. 114 Nr 131106W Kaleń II – gr. gm. Trojanów (kol. Korytnica), na długości 260 m954
243Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabniak działka o nr ewid. 822/2 Nr 131135W Godzisz – Grabniak, na długości 162 m944
244Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2015 r.941
245Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokół działka o nr ewid. 679 (Sokół - Podlasie) Nr 131107W Sokół - Michałki, na długości 125 m932
246Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2016/2017931
247Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II, ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew”928
248Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew 922
249Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej 920
250SESJA XVIII920
251SESJA XX899
252Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabniak działka o nr ewid. 822/2 Nr 131135W Godzisz – Grabniak, na długości 67 m893
253Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobolew dz. nr 539 Nr 131134W Milanów – Gażnia – Przydawki – dr. powiatowa nr 1356W, na długości 420 m850
254Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Krępa, gmina Sobolew 845
255SESJA XIX843
256Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrożeń Pierwszy dz. nr 589 Nr 131108W (dr. pow. 1343W) gr. gm. Górzno – Ostrożeń B, na długości 90 m831
257Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej – postępowanie z dnia 26.07.2016 r. 825
258SESJA XV812
259Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gończyce Nr 131122W dr krajowa Nr 17 – Mazurki – dr woj. 807, na długości 160 m801
260Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew796
261Radnych Rady Gminy719
262PLAN POSTĘPOWAŃ 711
263Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pozostałe677
264Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej – postępowanie z 25.10.2016 r. 677
265Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2016 r.671
266Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew 642
267Wójta Gminy639
268Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych w granicach administracyjnych Gminy Sobolew 633
269SESJA XXIII621
270SESJA XXII610
271Przewodniczącego Rady Gminy589
272Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy realizacji inwestycji pn. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II, ul. Kardynała Wyszyńskiego w mi588
273Podatki 2017582
274SESJA XXI577
275Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew 574
276„Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap II”525
277za 2016509
278SESJA XXIV497
279Budżet 2017487
280Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew – II postępowanie 438
281Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew 398
282Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pozostałe375
283SESJA XXV370
284Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2016 r.362
285Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew (dz. nr 225) – na długości 588 m359
286Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole351
287SESJA XXVI305
288SESJA XXVII297
289Wójta Gminy 288
290SESJA XXVIII279
291Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Nowa Krępa, Gmina Sobolew 277
292Współpraca z organizacjami pozarządowymi276
293Radnych Rady Gminy267
294Wniosek o dofinansowanie działań profilaktycznych267
295Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach259
296Regulamin GKRPA w Sobolewie253
297Wniosek o wszczęcie postepowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu253
298Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowości Grabniak242
299Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)227
300Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2017/2018226
301Przewodniczącego Rady Gminy222
302Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)- II postępowanie218
303Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew204
304Przebudowa ulicy Widokowej w miejscowości Sobolew202
305Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach199
306SESJA XXIX198
307Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chotynia 194
308Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2017 r.167
309SESJA XXX142
310SESJA XXXI134
311SESJA XXXIII130
312Udzielenie kredytu długoterminowego123
313SESJA XXXII108