Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 
L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1PRZETARGI 201619747
2Rada17746
3PRZETARGI 201717408
4Uchwały i protokoły15426
5Wójt Gminy14839
6PRZETARGI13901
7Dane12856
8Sekretarz Gminy11286
9Jednostki organizacyjne10966
10Podatki i opłaty10887
11Przewodniczący Rady10859
12Komisje10832
13Redakcja10596
14Skarbnik Gminy10229
15Rejestr zmian9957
16Centralny rejestr umów9431
17Plan rozwoju lokalnego9206
18Statut9195
19Rejestry i ewidencje9045
20PRZETARGI 2015 8976
21Wyszukiwarka8645
22Regulamin8567
23Instrukcja obsługi7956
24WYBORY7769
25EKOPORTAL7651
26Sprawdź stan sprawy7364
27Elektroniczna Skrzynka Podawcza6604
28Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie6358
29pozostałe jednostki5784
30Dziennik Ustaw5747
31szkolnictwo publiczne5574
32KADENCJA 2010 - 2014 5496
33jednostki pomocnicze5296
34sołectwa5163
35Komisja Rewizyjna4654
36Oświaty, Kultury i Sportu4636
37Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska4575
38Budżetu i Finansów4548
39Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa4419
40rok 20044254
41Wybory samorządowe 20144247
42KADENCJA 2014 - 2018 3871
43rok 20033817
44rok 20053814
45rok 20023770
46rok 20073719
47rok 20063588
48ośr pom społecznej3511
49Wybory samorządowe 20103410
50rok 20093392
51rok 20083311
52Kontrole zewnętrzne3098
53ośrodki zdrowia3045
54rok 20103002
55biblioteki2974
56Oświadczenia majątkowe2882
57sesja I2812
58sesja XX2791
59sesja XXVII2775
60sesja XXI2772
61Projekt planu - linia 400 kV 2738
62sesja III2731
63SESJA XXIII2699
64SESJA II2695
65sesja XIX2688
66sesja XXXVI2679
67sesja XXXV2661
68Budżet 20102656
69sesja XXIV2621
70sesja III2620
71Budżet 20112620
72Sesja XI2585
73SESJA III2584
74Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2009 roku2583
75sesja II2581
76sesja XVI2573
77sesja XXXII2567
78Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok2556
79Gospodarka odpadami2556
80SESJA IV2555
81sesja XXX2547
82sesja XXXIV2547
83Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sobolew 20132540
84SESJA I2537
85Sprawozdanie za wykonanie budżetu Gminy Sobolew za rok 20112527
86sesja XV2525
87sesja XVIII2521
88sesja XI2516
89SESJA VII2516
90sesja XIII2515
91sesja XVII2513
9220122504
93SESJA XX2500
94sesja IV2498
95SESJA V2488
96SESJA VI2472
97SESJA XXI2467
98I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew 2464
9920112460
100sesja XXVI2452
101sesja IX2438
102sesja XIV2421
103sesja VII2418
104sesja VI2413
105sesja XXXI2395
10620132394
107Projekt planu - linia 110kV 2387
108sesja VIII2384
109SESJA XIII2372
110sesja XIII2362
111SESJA XVI2358
112sesja XV2342
113sesja XII2341
114° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2011 rok2328
115Budżet 20122325
116SESJA XII2306
117Sesja X2287
118Sesja XXIII2285
119Sesja XXXI2278
120SESJA XVIII2277
121sesja V2261
122SESJA XVII2249
123SESJA X2226
124SESJA XI2222
125Budżet 20132219
126sesja XX2216
127SESJA XIV2208
128SESJA XXIV2205
129sesja XVIII2203
130UCHWAŁA NR XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew2190
131Program usuwania azbestu2188
132sesja XVI2164
133I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce2151
134sesja XXII2147
135Sesja XXVII2138
136Sesja XXVIII2137
137Sesja XXIV2135
138sesja XXI2117
139SESJA XXVII2112
140sesjaXVII2108
141SESJA VIII2086
142Sesja XXXV2065
143Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r.2064
144SESJA IX2060
145SESJA XV2059
146Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.2046
147Sesja XXX2038
148Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.2023
149Sesja XXXII2017
150 Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew2011
151SESJA XXII1995
152Sesja XXXIV1988
153Sesja XXXIII1985
154Sesja XXIX1979
155Dostęp dla osób niepełnosprawnych1973
156Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”1947
157Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1944
158Sesja XXVI1935
159Sesja XXV1933
160SESJA IV1919
161SESJA XXVIII1919
162SESJA XIX1908
163SESJA XXV1902
164Dostawa kruszywa do modernizacji i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew 1899
16520141896
166Podatki 20151895
167Budżet 20141860
168sesja IV1834
169SESJA XXIX1805
170SESJA XXVI1800
171Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew1790
172Wybory ponowne do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 11773
173SESJA XXXII1768
174Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew1744
175Wybory Prezydenta RP 20151733
176Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Sobolew i Gończyce, gmina Sobolew 1722
177SESJA VI1720
178UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezy1687
179Wybory uzupełniające do Senatu RP 20141683
180Budżet 20151663
181 Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew1658
182Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie 1646
183SESJA XXX1645
184SESJA VII1643
185Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia 1642
186SESJA XXXI1638
187SESJA VIII1628
188Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kobusy i Sobolew – ul. Leszowa, gmina Sobolew 1621
189Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew 1602
190Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap I 1601
191SESJA V1600
192SESJA III1538
193Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2014 r.1536
194Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej 1525
195SESJA X1496
196SESJA XXXIII1488
197SESJA XIII1480
198SESJA I1477
199Modernizacja drogi gminnej nr 131111W Kownacica-Chotynia1465
200SESJA XXXV1455
201SESJA II1454
202Uchwały Nr XXXVI/192/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sobolew – tereny stacji paliw oraz zabudowy usługowej 1445
203Wybory do Sejmu i Senatu RP 20151417
204Podatki 20161405
205PRZETARGI 20181393
206Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kobusy i Sobolew – ul. Leszowa, gmina Sobolew 1388
207Referendum ogólnokrajowe1381
2081379
209SESJA XXXIV1378
210Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Sobolew w km 0+005÷0+312 – II POSTĘPOWANIE 1369
211SESJA XII1353
212Przebudowa drogi w miejscowości Sokół, na długości 115 m1352
213Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ewid. 916 i 918 w km 0+024,0 ÷ 0+137,5 i km 0+143,7 ÷ 0+266,0 1346
2141342
2151327
216Przebudowa drogi w miejscowości Kaleń Pierwszy1322
217Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Sobolew w km 0+005÷0+312 1304
218Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2015/20161300
219Przebudowa drogi w miejscowości Chotynia, na długości 65 m1299
220Budżet 20161296
221za 20141284
222SESJA XVI1282
223za 20151281
224Przebudowa drogi gminnej Trzcianka – Anielów – Ostrożeń, na długości 170 m 1273
225SESJA XIV1271
226Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew1267
227Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ewid. 905 w km 0+000 ÷ 0+235 1255
228SESJA XVII1245
229Przebudowa drogi w miejscowości Ostrożeń Drugi w km 0+000÷0+2301244
230SESJA XI1243
231Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ew. 907, na długości 230 m 1232
232Modernizacja drogi gminnej nr 131111W Kownacica-Chotynia, na długości 75 m 1209
233II Postępowanie Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie Część V MROŻONKI I PRODUKTY GŁĘBOKO MROŻONE 1182
234SESJA IX1171
235Przebudowa drogi gminnej Nr 131102W Milanów – gr. gminy Trojanów – (Wola Korycka Dolna) – Kaleń, na działce o nr 379 w miejscowości Kaleń Pierwszy, na długości 140 m1168
236Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 367 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 1156
237Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gończyce Nr 131139W dr. woj. 807 - Zosinek, na długości 320 m1143
238Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotynia działka o nr ewid. 26 Nr 131113W dr. krajowa Nr 17-dr. gm. 131105W (Chotynia), na długości 325 m1139
239Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 367 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – II POSTĘPOWANIE 1134
240Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kownacica Nr 131127W dr. woj. 807 – dr pow. 1347W, na długości 570 m1131
241Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie1128
242Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2015 r.1115
243Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2016/20171088
244Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew1083
245Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabniak działka o nr ewid. 822/2 Nr 131135W Godzisz – Grabniak, na długości 162 m1080
246Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II, ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew”1069
247Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaleń Drugi działka o nr ewid. 114 Nr 131106W Kaleń II – gr. gm. Trojanów (kol. Korytnica), na długości 260 m1063
248SESJA XVIII1060
249Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokół działka o nr ewid. 679 (Sokół - Podlasie) Nr 131107W Sokół - Michałki, na długości 125 m1053
250Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew 1052
251Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej 1047
252SESJA XX1033
253Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabniak działka o nr ewid. 822/2 Nr 131135W Godzisz – Grabniak, na długości 67 m1026
254SESJA XIX976
255Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobolew dz. nr 539 Nr 131134W Milanów – Gażnia – Przydawki – dr. powiatowa nr 1356W, na długości 420 m974
256Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Krępa, gmina Sobolew 972
257Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej – postępowanie z dnia 26.07.2016 r. 968
258Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrożeń Pierwszy dz. nr 589 Nr 131108W (dr. pow. 1343W) gr. gm. Górzno – Ostrożeń B, na długości 90 m966
259SESJA XV939
260PLAN POSTĘPOWAŃ 938
261Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew927
262Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gończyce Nr 131122W dr krajowa Nr 17 – Mazurki – dr woj. 807, na długości 160 m913
263Radnych Rady Gminy846
264Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2016 r.827
265Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej – postępowanie z 25.10.2016 r. 807
266Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pozostałe797
267Podatki 2017787
268SESJA XXIII769
269Wójta Gminy759
270Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew 758
271Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych w granicach administracyjnych Gminy Sobolew 751
272za 2016732
273Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy realizacji inwestycji pn. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II, ul. Kardynała Wyszyńskiego w mi732
274SESJA XXII728
275Przewodniczącego Rady Gminy726
276Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew 720
277SESJA XXI712
278„Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap II”671
279Budżet 2017659
280SESJA XXIV639
281Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew – II postępowanie 550
282Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole532
283Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew 530
284Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pozostałe528
285Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2016 r.522
286SESJA XXV506
287Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew (dz. nr 225) – na długości 588 m488
288Współpraca z organizacjami pozarządowymi450
289Wójta Gminy 442
290SESJA XXVI438
291Wniosek o dofinansowanie działań profilaktycznych428
292SESJA XXVII420
293Wniosek o wszczęcie postepowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu418
294Regulamin GKRPA w Sobolewie417
295SESJA XXVIII411
296Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew 409
297Radnych Rady Gminy404
298SESJA XXXIII391
299Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Nowa Krępa, Gmina Sobolew 382
300Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowości Grabniak380
301Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach367
302Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)361
303Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2017/2018356
304Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)- II postępowanie354
305Przewodniczącego Rady Gminy352
306SESJA XXIX347
307Przebudowa ulicy Widokowej w miejscowości Sobolew330
308Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew327
309Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2017 r.317
310Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach302
311Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chotynia 299
312Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Sobolewie 2018287
313SESJA XXX245
314SESJA XXXII240
315SESJA XXXI239
316Udzielenie kredytu długoterminowego218
317 SESJA XXXIV157
318 SESJA XXXV131
319Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew124
320SESJA XXXVI9