Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 
L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1PRZETARGI 201622200
2Rada Gminy w Sobolewie19347
3PRZETARGI 201718527
4PRZETARGI17029
5Uchwały i protokoły16598
6Wójt Gminy16064
7PRZETARGI 201815387
8Dane13688
9Sekretarz Gminy12260
10Przewodniczący Rady11729
11Jednostki organizacyjne11711
12Podatki i opłaty11702
13Komisje11643
14Redakcja11225
15Skarbnik Gminy11145
16Rejestr zmian10562
17PRZETARGI 2015 10249
18Centralny rejestr umów10237
19Plan rozwoju lokalnego9891
20Statut9872
21Rejestry i ewidencje9719
22Wyszukiwarka9265
23Regulamin9260
24WYBORY8917
25Instrukcja obsługi8617
26EKOPORTAL8321
27Sprawdź stan sprawy8028
28Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie7247
29Elektroniczna Skrzynka Podawcza7244
30Dziennik Ustaw6370
31pozostałe jednostki6309
32szkolnictwo publiczne6062
33KADENCJA 2010 - 2014 5978
34sołectwa5874
35jednostki pomocnicze5757
36Komisja Rewizyjna5110
37Oświaty, Kultury i Sportu5091
38Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska5054
39Budżetu i Finansów5020
40Wybory samorządowe 20144954
41Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa4850
42KADENCJA 2014 - 2018 4761
43rok 20044693
44rok 20054235
45rok 20034234
46rok 20024192
47rok 20074160
48rok 20064006
49Oświadczenia majątkowe3981
50ośr pom społecznej3936
51Wybory samorządowe 20103825
52rok 20093811
53Kontrole zewnętrzne3782
54rok 20083698
55ośrodki zdrowia3451
56rok 20103402
57SESJA XXIII3350
58biblioteki3335
59SESJA II3172
60Projekt planu - linia 400 kV 3171
61sesja XXVII3151
62sesja III3150
63Gospodarka odpadami3143
64sesja I3129
65sesja XX3115
66sesja XXI3111
67Budżet 20113088
68sesja XIX3074
69sesja XXXV3029
70Budżet 20103025
71sesja XXXVI3016
72Sesja XI3012
73SESJA III3007
74SESJA XXI3002
75Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2009 roku2995
7620122979
77Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok2976
78Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sobolew 20132967
79sesja XXIV2963
80SESJA XX2961
81Projekt planu - linia 110kV 2958
82sesja III2957
83Sprawozdanie za wykonanie budżetu Gminy Sobolew za rok 20112956
84sesja XXXII2952
85SESJA I2933
86sesja II2929
87SESJA IV2926
88sesja XVI2915
89SESJA VI2895
90sesja XXXIV2894
91SESJA VII2891
92I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew 2872
93SESJA V2869
94sesja XVIII2868
95sesja XI2867
9620112864
97sesja XXX2861
98sesja XV2860
99sesja XIII2859
100sesja XVII2856
10120132822
102sesja IV2819
103Program usuwania azbestu2809
104SESJA XVI2798
105UCHWAŁA NR XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew2791
106sesja VI2789
107° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2011 rok2786
108SESJA XIII2783
109sesja XIV2780
110sesja XXVI2770
111sesja IX2767
112sesja VII2754
113sesja XXXI2738
114sesja VIII2730
115Budżet 20122730
116SESJA XVII2727
117sesja XIII2720
118SESJA XII2711
119sesja XV2698
120SESJA XVIII2696
121sesja XII2677
122Sesja XXXI2672
123SESJA X2670
124Sesja XXIII2655
125Budżet 20132623
126Sesja X2620
127SESJA XI2610
128I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce2598
129SESJA XXIV2594
130sesja V2591
131SESJA XIV2578
132sesja XX2565
133sesja XVIII2538
134sesja XVI2532
135SESJA XXVII2516
136Sesja XXIV2513
137SESJA VIII2512
138Sesja XXVII2505
139SESJA IX2494
140Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r.2492
141sesja XXII2481
142Sesja XXVIII2474
143sesja XXI2436
144sesjaXVII2430
145Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.2425
146SESJA XV2425
147 Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew2397
148Sesja XXXV2395
149Sesja XXX2389
150Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.2386
151Sesja XXXII2385
152Sesja XXXIII2385
153Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”2369
154SESJA XXII2362
155Sesja XXIX2351
156Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2337
157SESJA IV2327
158Podatki 20152324
159Sesja XXXIV2319
160SESJA XXVIII2313
161SESJA XIX2287
162SESJA XXV2286
163Sesja XXVI2281
16420142281
165Dostęp dla osób niepełnosprawnych2279
166Sesja XXV2269
167SESJA XXVI2245
168Dostawa kruszywa do modernizacji i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew 2239
169SESJA XXIX2221
170Budżet 20142218
171Wybory ponowne do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 12213
172Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew2188
173Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Sobolew i Gończyce, gmina Sobolew 2187
174sesja IV2162
175Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew2155
176Wybory Prezydenta RP 20152131
177SESJA XXXII2121
178UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezy2112
179SESJA VI2096
180Wybory uzupełniające do Senatu RP 20142089
181SESJA VII2068
182SESJA VIII2067
183Budżet 20152064
184Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie 2055
185Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap I 2051
186Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia 2038
187SESJA XXXI2027
188Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew 2018
189SESJA XXX2016
190Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kobusy i Sobolew – ul. Leszowa, gmina Sobolew 2007
191 Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew1992
192SESJA V1943
193SESJA III1936
194SESJA XIII1930
195Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2014 r.1920
196Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kobusy i Sobolew – ul. Leszowa, gmina Sobolew 1892
197SESJA I1887
198SESJA X1882
199Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej 1873
200Podatki 20161864
201SESJA II1859
202Uchwały Nr XXXVI/192/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sobolew – tereny stacji paliw oraz zabudowy usługowej 1858
203Referendum ogólnokrajowe1827
204SESJA XXXIII1826
205Przebudowa drogi w miejscowości Chotynia, na długości 65 m1820
206Wybory do Sejmu i Senatu RP 20151819
207SESJA XXXV1817
208Modernizacja drogi gminnej nr 131111W Kownacica-Chotynia1795
209Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Sobolew w km 0+005÷0+312 – II POSTĘPOWANIE 1790
210za 20141771
211SESJA XII1758
212SESJA XXXIV1738
2131737
214Przebudowa drogi w miejscowości Sokół, na długości 115 m1732
215za 20151722
216Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ewid. 916 i 918 w km 0+024,0 ÷ 0+137,5 i km 0+143,7 ÷ 0+266,0 1703
2171684
218Budżet 20161684
219Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Sobolew w km 0+005÷0+312 1682
2201682
221SESJA XVI1675
222SESJA XIV1674
223Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew1672
224Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2015/20161654
225Przebudowa drogi w miejscowości Kaleń Pierwszy1649
226SESJA XI1649
227Przebudowa drogi gminnej Trzcianka – Anielów – Ostrożeń, na długości 170 m 1630
228Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ewid. 905 w km 0+000 ÷ 0+235 1627
229II Postępowanie Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie Część V MROŻONKI I PRODUKTY GŁĘBOKO MROŻONE 1626
230Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kownacica Nr 131127W dr. woj. 807 – dr pow. 1347W, na długości 570 m1618
231Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ew. 907, na długości 230 m 1610
232Przebudowa drogi w miejscowości Ostrożeń Drugi w km 0+000÷0+2301603
233SESJA XVII1603
234Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gończyce Nr 131139W dr. woj. 807 - Zosinek, na długości 320 m1594
235Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotynia działka o nr ewid. 26 Nr 131113W dr. krajowa Nr 17-dr. gm. 131105W (Chotynia), na długości 325 m1586
236SESJA IX1559
237Przebudowa drogi gminnej Nr 131102W Milanów – gr. gminy Trojanów – (Wola Korycka Dolna) – Kaleń, na działce o nr 379 w miejscowości Kaleń Pierwszy, na długości 140 m1559
238Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2015 r.1544
239Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 367 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 1534
240Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2016/20171533
241Modernizacja drogi gminnej nr 131111W Kownacica-Chotynia, na długości 75 m 1533
242Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II, ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew”1521
243Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 367 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – II POSTĘPOWANIE 1505
244Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej 1495
245Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrożeń Pierwszy dz. nr 589 Nr 131108W (dr. pow. 1343W) gr. gm. Górzno – Ostrożeń B, na długości 90 m1488
246Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabniak działka o nr ewid. 822/2 Nr 131135W Godzisz – Grabniak, na długości 162 m1487
247SESJA XVIII1486
248PLAN POSTĘPOWAŃ 1476
249Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie1469
250SESJA XX1461
251Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew1457
252Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaleń Drugi działka o nr ewid. 114 Nr 131106W Kaleń II – gr. gm. Trojanów (kol. Korytnica), na długości 260 m1452
253SESJA XIX1443
254Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew 1434
255Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokół działka o nr ewid. 679 (Sokół - Podlasie) Nr 131107W Sokół - Michałki, na długości 125 m1431
256Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Krępa, gmina Sobolew 1408
257Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabniak działka o nr ewid. 822/2 Nr 131135W Godzisz – Grabniak, na długości 67 m1404
258Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobolew dz. nr 539 Nr 131134W Milanów – Gażnia – Przydawki – dr. powiatowa nr 1356W, na długości 420 m1388
259Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej – postępowanie z dnia 26.07.2016 r. 1359
260Podatki 20171348
261Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew1348
262SESJA XV1325
263Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gończyce Nr 131122W dr krajowa Nr 17 – Mazurki – dr woj. 807, na długości 160 m1320
264za 20161303
265Radnych Rady Gminy1200
266SESJA XXIII1200
267Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2016 r.1188
268Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej – postępowanie z 25.10.2016 r. 1179
269Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew 1178
270Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew 1167
271Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole1153
272SESJA XXXIII1149
273„Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap II”1137
274Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pozostałe1128
275Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy realizacji inwestycji pn. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II, ul. Kardynała Wyszyńskiego w mi1127
276Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych w granicach administracyjnych Gminy Sobolew 1120
277Wójta Gminy1115
278SESJA XXII1097
279SESJA XXI1093
280Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew 1093
281SESJA XXIV1078
282Przewodniczącego Rady Gminy1058
283Budżet 20171056
284Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Sobolewie 20181047
285Współpraca z organizacjami pozarządowymi975
286Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pozostałe968
287Wybory samorządowe 2018942
288SESJA XXV929
289Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2016 r.929
290Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew – II postępowanie 921
291Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew 920
292SESJA XXVI901
293Wójta Gminy 864
294Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew (dz. nr 225) – na długości 588 m862
295Wniosek o wszczęcie postepowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu856
296Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2017/2018845
297SESJA XXVIII830
298Radnych Rady Gminy818
299Regulamin GKRPA w Sobolewie817
300Wniosek o dofinansowanie działań profilaktycznych817
301SESJA XXVII816
302Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowości Grabniak802
303Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Nowa Krępa, Gmina Sobolew 776
304SESJA XXIX757
305Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)- II postępowanie753
306Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)748
307Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2017 r.748
308Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach735
309Przewodniczącego Rady Gminy729
310Przebudowa ulicy Widokowej w miejscowości Sobolew720
311Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew719
312Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chotynia 692
313Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew687
314 SESJA XXXIV687
315Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach680
316SESJA XXXII662
317SESJA XXXI610
318Udzielenie kredytu długoterminowego592
319SESJA XXX586
320Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy w miejscowości Sokół wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu537
321 SESJA XXXV510
322Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew510
323SESJA XXXVII490
324PETYCJE479
325RODO473
326Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynia, gm. Sobolew445
327SESJA XXXVI445
328Za 2017420
329Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce 397
330Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Sobolew.383
331Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowościach Grabniak i Godzisz.375
332Modernizacja drogi gminnej Nr 131137 W ul. Leszowa w m. Sobolew366
333Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy360
334Dostawa tłucznia torowego wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew 358
335Budżet 2018352
336Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2017 r.344
337Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Sobolew.337
338Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew 333
339SESJA XXXVIII328
340Przebudowa drogi ulicy Wiosennej w m. Sobolew328
341Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy -II postępowanie322
342Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie 316
343SESJA XL315
344Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Sobolew 312
345 Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pozostałe292
346Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew-II postępowanie290
347Udzielenie kredytu długoterminowego286
348Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie - II postępowanie285
349Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce 283
350Budowa garażu dla OSP Godzisz – Kobusy wraz z zagospodarowaniem terenu282
351 Radnych Rady Gminy273
352 Wójta Gminy269
353Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2018/2019.261
354Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew. 259
355Budowa placów zabaw w miejscowości Sobolew 253
356SESJA XXXIX240
357Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek OSP z Gminy Sobolew208
358 Przewodniczącego Rady Gminy197
359 Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2018 r.167
360Koniec kadencji 2014-2018148
361SESJA XLIII125
362Wójta Gminy119
363Odbiór i transport odpadów komunalnych, wyposażenie i prowadzenie PSZOK na terenie Gminy Sobolew117
364Radnych Rady Gminy109
365SESJA XLII105
366Przewodniczącego Rady Gminy96
367SESJA XLI85