Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 
L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1PRZETARGI 201621285
2Rada18615
3PRZETARGI 201718258
4Uchwały i protokoły16170
5PRZETARGI16086
6Wójt Gminy15459
7Dane13389
8Sekretarz Gminy11854
9PRZETARGI 201811559
10Jednostki organizacyjne11471
11Podatki i opłaty11421
12Przewodniczący Rady11352
13Komisje11333
14Redakcja11019
15Skarbnik Gminy10812
16Rejestr zmian10383
17Centralny rejestr umów9969
18PRZETARGI 2015 9876
19Plan rozwoju lokalnego9665
20Statut9619
21Rejestry i ewidencje9479
22Wyszukiwarka9074
23Regulamin9031
24Instrukcja obsługi8379
25WYBORY8377
26EKOPORTAL8116
27Sprawdź stan sprawy7803
28Elektroniczna Skrzynka Podawcza7036
29Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie6948
30Dziennik Ustaw6179
31pozostałe jednostki6153
32szkolnictwo publiczne5910
33KADENCJA 2010 - 2014 5812
34sołectwa5664
35jednostki pomocnicze5609
36Komisja Rewizyjna4930
37Oświaty, Kultury i Sportu4922
38Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska4881
39Budżetu i Finansów4838
40Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa4701
41Wybory samorządowe 20144694
42rok 20044525
43KADENCJA 2014 - 2018 4447
44rok 20034110
45rok 20054103
46rok 20024057
47rok 20074014
48rok 20063885
49ośr pom społecznej3793
50Wybory samorządowe 20103707
51rok 20093681
52Oświadczenia majątkowe3578
53rok 20083576
54Kontrole zewnętrzne3556
55ośrodki zdrowia3326
56rok 20103285
57biblioteki3206
58SESJA XXIII3143
59sesja I3038
60SESJA II3029
61Projekt planu - linia 400 kV 3029
62sesja XXVII3024
63sesja XX3012
64sesja III3007
65sesja XXI2992
66sesja XIX2956
67Gospodarka odpadami2950
68Budżet 20112936
69Budżet 20102915
70sesja XXXV2905
71sesja XXXVI2904
72SESJA III2878
73Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2009 roku2868
74Sesja XI2854
75sesja XXIV2851
76Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok2840
77Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sobolew 20132838
78SESJA XXI2832
79Sprawozdanie za wykonanie budżetu Gminy Sobolew za rok 20112831
80sesja III2831
8120122824
82sesja II2813
83SESJA IV2807
84sesja XVI2803
85SESJA I2801
86SESJA XX2800
87sesja XXXIV2791
88sesja XXXII2790
89SESJA VII2772
90SESJA VI2770
91sesja XVIII2759
92sesja XXX2758
93sesja XI2757
94Projekt planu - linia 110kV 2749
95sesja XV2744
96sesja XVII2743
97sesja XIII2738
9820112736
99I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew 2735
100SESJA V2735
101sesja IV2721
102sesja XIV2686
10320132686
104sesja XXVI2666
105SESJA XIII2663
106sesja VII2658
107sesja IX2656
108sesja VI2641
109sesja XXXI2620
110° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2011 rok2617
111Program usuwania azbestu2615
112sesja XIII2614
113SESJA XVI2612
114sesja VIII2606
115Budżet 20122585
116SESJA XVIII2578
117UCHWAŁA NR XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew2574
118SESJA XII2567
119sesja XV2566
120sesja XII2565
121SESJA XVII2563
122Sesja XXXI2545
123SESJA X2537
124Sesja XXIII2533
125Sesja X2514
126Budżet 20132503
127SESJA XI2487
128sesja V2477
129SESJA XXIV2464
130SESJA XIV2452
131sesja XX2450
132I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce2433
133sesja XVIII2426
134sesja XVI2424
135SESJA XXVII2390
136Sesja XXIV2387
137sesja XXII2376
138Sesja XXVII2375
139SESJA VIII2371
140Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r.2369
141Sesja XXVIII2361
142SESJA IX2358
143sesja XXI2331
144sesjaXVII2318
145SESJA XV2309
146Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.2303
147Sesja XXXV2283
148 Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew2278
149Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.2278
150Sesja XXX2259
151Sesja XXXII2253
152Sesja XXXIII2250
153Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”2235
154SESJA XXII2234
155Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2220
156Sesja XXXIV2208
157Sesja XXIX2203
158SESJA IV2198
159Podatki 20152185
160SESJA XXV2178
161Sesja XXVI2172
162SESJA XXVIII2170
16320142164
164SESJA XIX2160
165Dostęp dla osób niepełnosprawnych2157
166Sesja XXV2149
167Dostawa kruszywa do modernizacji i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew 2111
168Budżet 20142105
169SESJA XXVI2078
170SESJA XXIX2074
171Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew2066
172Wybory ponowne do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 12049
173sesja IV2043
174Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Sobolew i Gończyce, gmina Sobolew 2028
175Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew2022
176Wybory Prezydenta RP 20152011
177SESJA XXXII2010
178UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezy1975
179SESJA VI1964
180Wybory uzupełniające do Senatu RP 20141956
181SESJA VIII1941
182Budżet 20151932
183Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie 1928
184Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kobusy i Sobolew – ul. Leszowa, gmina Sobolew 1908
185SESJA VII1908
186Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia 1907
187SESJA XXXI1905
188Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap I 1893
189SESJA XXX1885
190 Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew1885
191Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew 1878
192SESJA V1830
193SESJA III1791
194Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2014 r.1786
195Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej 1770
196SESJA X1768
197SESJA XIII1750
198SESJA I1740
199SESJA XXXIII1721
200Podatki 20161721
201Uchwały Nr XXXVI/192/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sobolew – tereny stacji paliw oraz zabudowy usługowej 1713
202Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kobusy i Sobolew – ul. Leszowa, gmina Sobolew 1710
203SESJA II1709
204SESJA XXXV1700
205Wybory do Sejmu i Senatu RP 20151699
206Modernizacja drogi gminnej nr 131111W Kownacica-Chotynia1690
207Referendum ogólnokrajowe1688
208Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Sobolew w km 0+005÷0+312 – II POSTĘPOWANIE 1659
209Przebudowa drogi w miejscowości Sokół, na długości 115 m1624
210SESJA XII1623
2111617
212Przebudowa drogi w miejscowości Chotynia, na długości 65 m1606
213za 20141600
214SESJA XXXIV1597
215Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ewid. 916 i 918 w km 0+024,0 ÷ 0+137,5 i km 0+143,7 ÷ 0+266,0 1588
216za 20151574
2171567
218Budżet 20161563
219Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Sobolew w km 0+005÷0+312 1561
220SESJA XVI1554
2211553
222Przebudowa drogi w miejscowości Kaleń Pierwszy1548
223Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2015/20161547
224Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew1534
225SESJA XIV1532
226SESJA XI1515
227Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ewid. 905 w km 0+000 ÷ 0+235 1506
228Przebudowa drogi gminnej Trzcianka – Anielów – Ostrożeń, na długości 170 m 1503
229Przebudowa drogi w miejscowości Ostrożeń Drugi w km 0+000÷0+2301490
230SESJA XVII1486
231II Postępowanie Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie Część V MROŻONKI I PRODUKTY GŁĘBOKO MROŻONE 1478
232Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ew. 907, na długości 230 m 1461
233Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gończyce Nr 131139W dr. woj. 807 - Zosinek, na długości 320 m1457
234Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kownacica Nr 131127W dr. woj. 807 – dr pow. 1347W, na długości 570 m1444
235SESJA IX1443
236Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotynia działka o nr ewid. 26 Nr 131113W dr. krajowa Nr 17-dr. gm. 131105W (Chotynia), na długości 325 m1442
237Modernizacja drogi gminnej nr 131111W Kownacica-Chotynia, na długości 75 m 1426
238Przebudowa drogi gminnej Nr 131102W Milanów – gr. gminy Trojanów – (Wola Korycka Dolna) – Kaleń, na działce o nr 379 w miejscowości Kaleń Pierwszy, na długości 140 m1419
239Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2015 r.1412
240Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 367 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 1405
241Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2016/20171386
242Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II, ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew”1367
243Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 367 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – II POSTĘPOWANIE 1367
244SESJA XVIII1358
245Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie1358
246Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabniak działka o nr ewid. 822/2 Nr 131135W Godzisz – Grabniak, na długości 162 m1335
247Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej 1334
248Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew1329
249SESJA XX1329
250Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrożeń Pierwszy dz. nr 589 Nr 131108W (dr. pow. 1343W) gr. gm. Górzno – Ostrożeń B, na długości 90 m1322
251Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaleń Drugi działka o nr ewid. 114 Nr 131106W Kaleń II – gr. gm. Trojanów (kol. Korytnica), na długości 260 m1314
252Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokół działka o nr ewid. 679 (Sokół - Podlasie) Nr 131107W Sokół - Michałki, na długości 125 m1310
253Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew 1309
254SESJA XIX1300
255PLAN POSTĘPOWAŃ 1298
256Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabniak działka o nr ewid. 822/2 Nr 131135W Godzisz – Grabniak, na długości 67 m1283
257Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Krępa, gmina Sobolew 1258
258Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobolew dz. nr 539 Nr 131134W Milanów – Gażnia – Przydawki – dr. powiatowa nr 1356W, na długości 420 m1249
259Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej – postępowanie z dnia 26.07.2016 r. 1237
260Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew1210
261SESJA XV1179
262Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gończyce Nr 131122W dr krajowa Nr 17 – Mazurki – dr woj. 807, na długości 160 m1168
263za 20161143
264Podatki 20171117
265Radnych Rady Gminy1091
266Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2016 r.1063
267Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej – postępowanie z 25.10.2016 r. 1058
268SESJA XXIII1051
269Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew 1030
270Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pozostałe1025
271Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy realizacji inwestycji pn. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II, ul. Kardynała Wyszyńskiego w mi1006
272Wójta Gminy1005
273Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych w granicach administracyjnych Gminy Sobolew 995
274Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew 993
275SESJA XXII981
276„Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap II”967
277SESJA XXI960
278Przewodniczącego Rady Gminy951
279Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole940
280Budżet 2017931
281SESJA XXIV925
282Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew 882
283SESJA XXXIII872
284Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pozostałe835
285Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew 798
286Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2016 r.798
287Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew – II postępowanie 784
288SESJA XXV776
289Współpraca z organizacjami pozarządowymi775
290Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew (dz. nr 225) – na długości 588 m738
291Wójta Gminy 733
292SESJA XXVI732
293Wniosek o wszczęcie postepowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu716
294SESJA XXVIII689
295Wniosek o dofinansowanie działań profilaktycznych682
296Regulamin GKRPA w Sobolewie675
297Radnych Rady Gminy674
298Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2017/2018672
299SESJA XXVII667
300Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowości Grabniak662
301Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Nowa Krępa, Gmina Sobolew 649
302Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Sobolewie 2018646
303Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)- II postępowanie635
304SESJA XXIX623
305Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)612
306Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2017 r.609
307Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach604
308Przewodniczącego Rady Gminy603
309Przebudowa ulicy Widokowej w miejscowości Sobolew595
310Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew585
311Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chotynia 557
312Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew554
313Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach531
314SESJA XXXII511
315SESJA XXXI492
316SESJA XXX475
317Udzielenie kredytu długoterminowego474
318 SESJA XXXIV467
319Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy w miejscowości Sokół wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu396
320 SESJA XXXV376
321Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew376
322SESJA XXXVII348
323Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynia, gm. Sobolew317
324SESJA XXXVI304
325Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce 270
326Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Sobolew.266
327Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowościach Grabniak i Godzisz.264
328PETYCJE244
329Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy243
330Modernizacja drogi gminnej Nr 131137 W ul. Leszowa w m. Sobolew241
331Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2017 r.240
332Budżet 2018240
333Dostawa tłucznia torowego wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew 228
334Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Sobolew.218
335Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew 215
336SESJA XXXVIII209
337RODO207
338Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy -II postępowanie203
339Wybory samorządowe 2018191
340Przebudowa drogi ulicy Wiosennej w m. Sobolew189
341Udzielenie kredytu długoterminowego174
342Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie 171
343Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Sobolew 170
344Za 2017155
345Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie - II postępowanie149
346Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew-II postępowanie140
347Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew. 138
348SESJA XL136
349Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2018/2019.126
350Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce 124
351Budowa placów zabaw w miejscowości Sobolew 108
352SESJA XXXIX103
353 Radnych Rady Gminy99
354 Wójta Gminy95
355 Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pozostałe93
356 Przewodniczącego Rady Gminy72
357Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek OSP z Gminy Sobolew60
358Budowa garażu dla OSP Godzisz – Kobusy wraz z zagospodarowaniem terenu44
359 Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2018 r.40