bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew strona główna 

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 15:52:56, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 SWIZ z załącznikami 1-6
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 15:56:39, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Zał. 7 6.03.2018 r
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 16:00:09 Informację zaktualizowano 2018-03-06 16:01:54, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Zał. 8 Kosztorys 6.03.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 16:00:28 Informację zaktualizowano 2018-03-06 16:03:22, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2018-03-21 15:45:50 Informację zaktualizowano 2018-03-21 15:46:50, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Ogłoszenie o unieważnieniu postęowania 20.04.2018r
Data wprowadzenia informacji 2018-04-20 15:56:16 Informację zaktualizowano 2018-04-20 15:58:24, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 20.04..18r
Data wprowadzenia informacji 2018-04-20 15:57:14 Informację zaktualizowano 2018-04-20 15:58:30, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Data wprowadzenia informacji 2018-05-17 15:12:43 Informację zaktualizowano 2018-05-17 15:13:31, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl