bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XXXIII strona główna 

SESJA XXXIII
 UCHWAŁA Nr XXXIII/223/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 09:36:58, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 09:38:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXXIII/225/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 09:40:00, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 09:42:34, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 09:43:58, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 09:45:13, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Anielowie – w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Anielowie.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 09:49:54, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXXIII/230/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole – w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Sokole.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 09:51:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXXIII/231/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim – w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kaleniu Drugim.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 09:53:11, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXXIII/232/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół w Sobolewie – w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 10:09:54, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXXIII/233/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Gończycach – w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gończycach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 10:11:11, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXXIII/234/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2018 r.”
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 10:12:05 Informację zaktualizowano 2017-12-13 15:22:23, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXXIII/235/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 10:14:10, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXXIII/236/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 10:16:00, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXXIII/237/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 10:17:18, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXXIII/238/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2017-2022.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 10:20:34 Informację zaktualizowano 2017-12-11 10:26:07, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXXIII/239/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 10:22:29 Informację zaktualizowano 2017-12-11 10:27:15, wprowadzający: Mariola Kępka
  Protokół Nr XXXIII/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 08:54:39 Informację zaktualizowano 2018-01-25 12:17:48, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl