bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole strona główna 

Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Data wprowadzenia informacji 2017-11-14 15:26:03, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 SWIZ z załącznikami 1-8
Data wprowadzenia informacji 2017-11-14 15:28:25, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 7
Data wprowadzenia informacji 2017-11-14 15:35:44 Informację zaktualizowano 2017-11-14 15:36:40, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załacznik 8
Data wprowadzenia informacji 2017-11-14 15:46:10 Informację zaktualizowano 2017-11-14 16:05:04, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2017-11-23 15:26:59, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Odpowiedź na zapytanie
Data wprowadzenia informacji 2017-11-23 15:28:20, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Dokumentacja projektowa instalacji gazowej
Data wprowadzenia informacji 2017-11-23 15:41:18 Informację zaktualizowano 2017-11-23 15:42:38, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2017-11-29 15:22:18, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Sprostowanie informacji z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 18:30:28, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 05.12.17r
Data wprowadzenia informacji 2017-12-05 10:41:11, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z 03.01.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 09:32:37, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl