bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > „Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap II” strona główna 

„Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap II”
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Data wprowadzenia informacji 2017-09-15 15:36:44, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 SWIZ z załącznikami 1 - 7
Data wprowadzenia informacji 2017-09-15 15:38:47 Informację zaktualizowano 2017-09-15 15:54:35, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 8 Przedmiar robót
Data wprowadzenia informacji 2017-09-15 15:40:10, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 9 Projekt budowlany
Data wprowadzenia informacji 2017-09-15 15:42:34 Informację zaktualizowano 2017-09-19 10:03:25, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 10 Specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robót
Data wprowadzenia informacji 2017-09-15 15:43:01, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 11
Data wprowadzenia informacji 2017-09-15 15:57:32 Informację zaktualizowano 2017-09-18 11:12:09, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Odpowiedź na zapytanie
Data wprowadzenia informacji 2017-09-27 13:29:34, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Odpowiedź na zapytanie - 2
Data wprowadzenia informacji 2017-09-28 16:24:45 Informację zaktualizowano 2017-09-28 16:26:18, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Odpowiedź na zapytanie - 3
Data wprowadzenia informacji 2017-09-28 16:29:44, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Odpowiedź na zapytanie - 4
Data wprowadzenia informacji 2017-09-29 16:22:50, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2017-10-02 14:41:55, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2017-10-12 13:25:25, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Data wprowadzenia informacji 2018-01-02 09:30:18, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl