bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223) strona główna 

Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Data wprowadzenia informacji 2017-09-08 15:41:07, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2017-09-08 15:42:35, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 1 Oferta
Data wprowadzenia informacji 2017-09-08 15:44:45 Informację zaktualizowano 2017-09-08 15:51:17, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 2 Oświadczenie
Data wprowadzenia informacji 2017-09-08 15:46:41 Informację zaktualizowano 2017-09-08 15:51:42, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 3 Oświadczenie
Data wprowadzenia informacji 2017-09-08 15:47:34 Informację zaktualizowano 2017-09-08 15:51:59, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 4 Umowa
Data wprowadzenia informacji 2017-09-08 15:48:28 Informację zaktualizowano 2017-09-08 15:54:31, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 5 Wykaz
Data wprowadzenia informacji 2017-09-08 15:50:46, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 6 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2017-09-08 15:55:54, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 7 Przedmiar
Data wprowadzenia informacji 2017-09-08 15:56:57, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 8 Dokumentacja Techniczna
Data wprowadzenia informacji 2017-09-08 15:58:17, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 8 Dokumentacja Techniczna cz II
Data wprowadzenia informacji 2017-09-08 16:03:14, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 9 Specyfikacja Techniczna
Data wprowadzenia informacji 2017-09-08 16:05:33 Informację zaktualizowano 2017-09-08 16:07:43, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2017-09-25 15:32:58, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl