bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XXIX strona główna 

SESJA XXIX
 UCHWAŁA NR XXIX/205/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobolew, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy.
Data wprowadzenia informacji 2017-08-28 12:15:16, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIX/206/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobolew, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy.
Data wprowadzenia informacji 2017-08-28 12:16:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIX/207/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2017-08-28 12:18:08, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIX/208/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2017-08-28 12:19:18, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXIX/209/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2017– 2022.
Data wprowadzenia informacji 2017-08-28 12:22:01 Informację zaktualizowano 2017-08-28 12:23:11, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIX/210/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-08-28 12:26:11 Informację zaktualizowano 2017-08-28 12:26:49, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XXIX/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-25 08:08:18 Informację zaktualizowano 2017-09-25 10:14:32, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl