bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Ogłoszenia strona główna 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Uproszczona oferta realizacji zadania
publicznego-Klub Sportowy Stowarzyszenie "Promnik
Gończyce"

STATUT KLUBU SPORTOWEGO PROMNIK GOŃCZYCE

KRS PROMNIK GOŃCZYCE

 oferta.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-26 10:09:12, wprowadzający: Monika Szymańska
Uproszczona oferta realizacji zadania
publicznego-Klub Sportowy Stowarzyszenie "Promnik
Gończyce"2

oferta

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-14 15:57:42, wprowadzający: Monika Szymańska
Oferta na "mały grant"

Wójt Gminy Sobolew informuje, że została złożona przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodni” oferta na realizację zadania pod nazwą "Aktywność fizyczna i profilaktyka zdrowotna receptą na sukces pogodnych seniorów" w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

 oferta Klubu Seniora Pogodni.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-09-21 08:33:36 Informację zaktualizowano 2017-09-21 08:38:50, wprowadzający: Mariola Kępka
OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Programu współpracy Gminy Sobolew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Projekt „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2018 r.”

Formularz konsultacji

WYNIKI KONSULTACJI Projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2018 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-13 11:05:37 Informację zaktualizowano 2017-10-13 11:18:45, wprowadzający: Mariola Kępka
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych
 Wójt Gminy Sobolew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-26 12:23:12 Informację zaktualizowano 2018-02-26 12:24:15, wprowadzający: Mariola Kępka
Wyniki otwartego konkursu
 Wójt Gminy Sobolew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-04-03 15:21:33, wprowadzający: Mariola Kępka
Oferta na "mały grant"

Wójt Gminy Sobolew informuje, że została złożona przez Klub Sportowy Stowarzyszenie „Promnik Gończyce” oferta na realizację zadania publicznego pod tytułem „Start drużyny seniorskiej w rozgrywkach organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Siedlcach” w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)


Uwagi dotyczące oferty można składać w terminie 7 dni od daty upublicznienia, pisemnie na adres: Urząd Gminy w Sobolewie ul. Rynek 1, 08- 460 Sobolew lub drogą elektroniczną na adres obslugarady@sobolew.pl.

 oferta Klubu Sportowego Stowarzyszenie "Promnik Gończyce"
Data wprowadzenia informacji 2018-07-02 10:09:33 Informację zaktualizowano 2018-07-02 10:11:02, wprowadzający: Mariola Kępka
Sprawozdanie z realizacji Programu z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie za 2017r
 sprawozdanie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 09:04:08 Informację zaktualizowano 2018-08-14 09:07:49, wprowadzający: Monika Szymańska

Zobacz:
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl