bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XXVIII strona główna 

SESJA XXVIII
 UCHWAŁA NR XXVIII/197/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sobolew na lata 2016 – 2022
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 14:05:18 Informację zaktualizowano 2017-06-16 14:15:04, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/198/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016 - 2022
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 14:10:04 Informację zaktualizowano 2017-06-16 14:20:15, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/199/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobolew, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 14:12:35, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/200/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 14:34:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/201/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 14:52:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/202/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 14:53:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXVIII/203/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2017– 2022
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 14:57:49 Informację zaktualizowano 2017-06-16 14:59:34, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/204/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 15:02:27 Informację zaktualizowano 2017-06-16 15:04:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XXVIII/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-07-20 15:53:11, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl