bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew strona główna 

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew
 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-05-23 15:59:07, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2017-05-23 15:59:55, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 7 Przedmiary robót
Data wprowadzenia informacji 2017-05-23 16:00:55, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 8 Kosztorys ofertowy
Data wprowadzenia informacji 2017-05-23 16:01:45, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2017-06-07 14:10:26, wprowadzający: Małgorzata Gazda
WYBÓR OFERTY
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr II
Data wprowadzenia informacji 2017-06-12 14:47:31, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Powiadomienie o unieważnieniu postępowania w części I
Data wprowadzenia informacji 2017-06-12 14:48:37, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Data wprowadzenia informacji 2017-07-19 15:05:16, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PLAN POSTĘPOWAŃ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
   PRZETARGI 2019
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl