bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XXV strona główna 

SESJA XXV
 Uchwała Nr XXV/176/2017 Rady Gminy w Sobolewie w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie na 2017r.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 13:40:30, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXV/177/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2017r.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 13:43:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXV/178/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie określania "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na teranie Gminy Sobolew w 2017 roku"
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 13:47:33, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXV/179/2017. Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prywatne i inne niż Gmina Sobolew lub osoby fizyczne - niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 14:04:11, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXV/180/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 14:13:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXV/181/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie określanie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobolew, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przekazania każdemu kryterium określonej liczby punktów
Data wprowadzenia informacji 2017-04-04 08:23:49, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXV/182/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Data wprowadzenia informacji 2017-04-04 08:27:27, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXV/183/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej - na 10 lat - umowy dzierżawy części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-04 08:31:48, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXV/184/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. w sprawei wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-04 08:34:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 Stanowisko Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie dyspozycji zamiany działki Nr 276 wraz z budynkiem po starym przedszkolu stanowiącej własność Gminy Sobolew na działkę Nr 457/2 stanowiącej własność Parafii Rzymskokatolickiej św. Trójcy w Gończycach
Data wprowadzenia informacji 2017-04-04 08:40:05, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XXV/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-04-05 10:14:02, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl