bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew strona główna 

Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew
 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-03-28 12:42:37, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2017-03-28 12:47:18, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 15:50:37, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2017-04-05 15:42:40, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Powiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2017-04-06 11:32:14, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PLAN POSTĘPOWAŃ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
   PRZETARGI 2019
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl