bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew strona główna 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew
 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 15:49:56, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 15:50:46, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 8a i 8c (część 1)
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 15:53:12 Informację zaktualizowano 2017-03-15 15:57:06, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 8a i 8c (część 2)
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 15:53:49, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 8b
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 15:59:26, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2017-03-23 08:17:02 Informację zaktualizowano 2017-03-23 08:32:15, wprowadzający: Małgorzata Gazda
MODYFIKACJA SIWZ i OGŁOSZENIE O ZMIANIE
OGŁOSZENIA
 Ogłoszenie o zmianie SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-03-23 08:30:16 Informację zaktualizowano 2017-03-23 08:31:34, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 2 do SIWZ - zmiana
Data wprowadzenia informacji 2017-03-23 08:33:35, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP
Data wprowadzenia informacji 2017-03-23 08:35:31, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2017-03-24 11:31:17, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 13:01:57 Informację zaktualizowano 2017-03-31 13:03:39, wprowadzający: Małgorzata Gazda
WYBÓR OFERTY
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty
Data wprowadzenia informacji 2017-05-17 11:49:48 Informację zaktualizowano 2017-05-17 11:51:07, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Data wprowadzenia informacji 2017-05-26 13:32:28 Informację zaktualizowano 2017-05-26 13:35:28, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl