bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XXIII strona główna 

SESJA XXIII
 UCHWAŁA NR XXIII/157/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 11:46:07, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIII/158/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 11:47:38, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIII/159/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 11:59:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIII/160/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 23 listopada 2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 12:13:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIII/161/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 12:20:46, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIII/162/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 12:38:04, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIII/163/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sobolew na lata 2016-2020.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 12:54:03, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIII/164/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2017 r.”
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 10:38:27, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XXIII/164/2016_1
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 10:44:16, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIII/165/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 10:45:46, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIII/166/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu, pod nazwą: „Strategia Rozwoju Gminy Sobolew, na lata: 2016– 2022”.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 10:49:13 Informację zaktualizowano 2017-06-08 10:52:17, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIII/167/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2016-2022
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 10:59:58, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał.Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXIII/167/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 11:01:54, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał.Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXIII/167/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 11:05:21, wprowadzający: Mariola Kępka
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Gminy Sobolew z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2016 – 2022.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 11:08:36, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIII/168/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016, w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sobolew na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 11:28:28, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXIII/168/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 11:30:23, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXIII/168/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 11:31:26, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXIII/168/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 11:32:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXIII/168/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 11:37:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XXIII/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 13:35:36, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl