bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Oświadczenia majątkowe > Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pozostałe strona główna 

Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pozostałe
 Jan Tywanek - Sekretarz Gminy
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 08:58:15, wprowadzający: Mariola Kępka
 Grażyna Napora - Skarbnik Gminy
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 13:57:16, wprowadzający: Mariola Kępka
  Anna Gładysz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 09:04:12, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zdzisława Kurek - Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 09:18:36, wprowadzający: Mariola Kępka
 Elżbieta Radziej - Kierownik Gminnego Domu Kultury
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 09:23:56, wprowadzający: Mariola Kępka
 Anna Kazimierak - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 09:28:50, wprowadzający: Mariola Kępka
  Barbara Łukasik - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Anielowie
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 09:29:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 Bogdan Maraszek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 09:31:04, wprowadzający: Mariola Kępka
 Danuta Proczek - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Sobolewie
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 09:33:25, wprowadzający: Mariola Kępka
 Longina Głowala- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 09:36:29, wprowadzający: Mariola Kępka
 Krzysztof Szostak - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 13:59:04, wprowadzający: Mariola Kępka
 Krzysztof Łapacz - Dyrektor Zespołu Szkół w Sobolewie
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 09:38:40, wprowadzający: Mariola Kępka
 Marcin Maraszek - Dyrektor Zespołu Szkół w Gończycach
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 09:41:00, wprowadzający: Mariola Kępka
 Ewa Szaniawska - Główny Księgowy Jednostek Oświatowych
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 14:13:47, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   za 2014
   za 2015
   za 2016
   Za 2017
   Koniec kadencji 2014-2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl