bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej – postępowanie z dnia 26.07.2016 r. strona główna 

Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej – postępowanie z dnia 26.07.2016 r.
 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2016-07-26 11:53:53, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2016-07-26 11:54:45, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 10 Przedmiar robót
Data wprowadzenia informacji 2016-07-26 11:55:31, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 11 Projekt budowlany
Data wprowadzenia informacji 2016-07-26 11:56:41 Informację zaktualizowano 2016-07-26 11:57:58, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2016-09-02 15:09:57 Informację zaktualizowano 2016-09-02 15:10:57, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl