bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II, ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew” strona główna 

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II, ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew”
 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2016-07-21 13:37:51, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2016-07-21 13:39:48, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 10 Program funkcjonalno-użytkowy
Data wprowadzenia informacji 2016-07-21 13:40:37 Informację zaktualizowano 2016-07-21 13:44:18, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 11 Szczegółowe zestawienie kosztów
Data wprowadzenia informacji 2016-07-21 13:43:03, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Zapytania do SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2016-08-02 13:29:18 Informację zaktualizowano 2016-08-02 13:40:28, wprowadzający: Małgorzata Gazda
WYBÓR OFERTY
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-08-24 15:15:20 Informację zaktualizowano 2016-08-24 15:17:23, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Data wprowadzenia informacji 2016-09-12 08:47:29 Informację zaktualizowano 2016-09-12 09:16:21, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl