bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew strona główna 

Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew
 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2016-05-31 11:36:21, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2016-05-31 11:37:16, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  Załącznik Nr 1a i 1 c do SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2016-05-31 11:38:11 Informację zaktualizowano 2016-05-31 11:40:27, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  Załącznik Nr 1b do SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2016-05-31 11:38:37, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  Zapytania do SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2016-06-10 15:47:08, wprowadzający: Małgorzata Gazda
WYBÓR OFERTY
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 11:24:23, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Data wprowadzenia informacji 2016-07-22 15:20:11, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl