bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Krępa, gmina Sobolew strona główna 

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Krępa, gmina Sobolew
 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2016-05-04 14:54:30, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2016-05-04 14:55:15, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 10 Przedmiar robót
Data wprowadzenia informacji 2016-05-04 14:57:19, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 11 Projekt Budowlany
Data wprowadzenia informacji 2016-05-04 14:58:46 Informację zaktualizowano 2016-05-04 15:01:14, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 12 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
Data wprowadzenia informacji 2016-05-04 14:59:21, wprowadzający: Małgorzata Gazda
MODYFIKACJA SIWZ
 MODYFIKACJA SIWZ z dnia 12.05.2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-05-12 15:32:37, wprowadzający: Małgorzata Gazda
WYBÓR OFERTY
  Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 15:07:48, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 16:06:32, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl