bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kobusy i Sobolew – ul. Leszowa, gmina Sobolew strona główna 

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kobusy i Sobolew – ul. Leszowa, gmina Sobolew
 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2016-03-08 14:34:35, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2016-03-08 14:35:20, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 10 Przedmiar robót
Data wprowadzenia informacji 2016-03-08 14:37:32, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 11 Projekt Budowlany
Data wprowadzenia informacji 2016-03-08 14:40:55 Informację zaktualizowano 2016-03-08 14:42:20, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 12 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
Data wprowadzenia informacji 2016-03-08 14:48:36, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  Zapytania do SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2016-03-09 15:46:50, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  Zapytania do SIWZ 2
Data wprowadzenia informacji 2016-03-15 13:15:11, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Zapytania do SIWZ 3
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 10:58:12, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Modyfikacja SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2016-03-18 14:13:03, wprowadzający: Małgorzata Gazda
WYBÓR OFERTY
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-04-14 15:21:15, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Data wprowadzenia informacji 2016-05-23 16:23:34, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl