bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XVII strona główna 

SESJA XVII
 Uchwała Nr XVII/110/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2016– 2022
Data wprowadzenia informacji 2016-03-09 10:07:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał.Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVII/110/2016 z dn.7 stycznia 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-09 10:11:07, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVII/110/2016 z dn. 7 stycznia 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-09 10:11:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVII/110/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r .
Data wprowadzenia informacji 2016-03-09 10:13:36, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-09 10:16:33, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVII/111/2016 z dn. 7 stycznia 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-09 10:17:35, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVII/111/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-09 10:18:20, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVII/111/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-09 10:19:20, wprowadzający: Mariola Kępka
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Nr XVII/111/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 stycznia 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-09 10:20:56, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XVII/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-03-09 10:24:11, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl