bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XVI strona główna 

SESJA XVI
 UCHWAŁA NR XVI/101/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 20:12:29, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XVI/101/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 20:14:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVI/102/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobolew”.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 20:15:40, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XVI/102/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 20:16:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 20:18:11, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVI/104/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 20:19:20, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVI/105/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie na 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 20:20:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XVI/105/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 20:22:49, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XVI/106/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2015– 2022
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 14:47:56, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał.Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVI/106/2015 z dn. 28 grudnia 2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 14:49:33, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVI/106/2015 z dn. 28 grudnia 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 14:50:56, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVI/106/2015 z dn. 28 grudnia 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 14:53:42, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVI/107/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 14:55:33, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVI/107/2015 z dn. 28 grudnia 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 14:56:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVI/107/2015 z dn. 28 grudnia 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 14:58:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVI/107/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 15:00:23, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVI/107/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 15:14:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVI/107/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 15:17:39, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XVI/108/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2016– 2022
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 15:22:11 Informację zaktualizowano 2016-01-15 15:48:06, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr XVI/109/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 15:24:57 Informację zaktualizowano 2016-01-15 15:50:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XVI/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-02-16 17:23:38, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl