bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie strona główna 

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 12:26:10, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 12:27:25, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 7 do SIWZ – Część I
Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 12:28:26, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 7 do SIWZ – Część II
Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 12:29:22, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 7 do SIWZ – Część III
Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 12:30:34, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 7 do SIWZ – Część IV
Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 12:31:43, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 7 do SIWZ – Część V
Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 12:32:35, wprowadzający: Małgorzata Gazda
WYBÓR OFERTY
  Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 22:40:42, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Powiadomienie o unieważnieniu postępowania w części V - Mrożonki produkty głęboko mrożone
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 22:43:26, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 14:38:28, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl