bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 367 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – II POSTĘPOWANIE strona główna 

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 367 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – II POSTĘPOWANIE
  Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 15:16:54, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 15:17:39, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Dokumentacja finansowa
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 15:18:38 Informację zaktualizowano 2015-11-18 15:20:34, wprowadzający: Małgorzata Gazda
WYBÓR OFERTY
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-11-30 14:55:42, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 15:32:00, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl