bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Sobolew w km 0+005÷0+312 strona główna 

Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Sobolew w km 0+005÷0+312
 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2015-08-26 16:07:04, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2015-08-26 16:08:19, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 10 Przedmiar robót
Data wprowadzenia informacji 2015-08-26 16:10:28, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 11 Projekt budowlany
Data wprowadzenia informacji 2015-08-26 16:11:11 Informację zaktualizowano 2015-08-26 16:12:39, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Kosztorys ofertowy
Data wprowadzenia informacji 2015-08-26 16:11:43, wprowadzający: Małgorzata Gazda
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 Powiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2015-09-10 15:41:11, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl