bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Przebudowa drogi gminnej Trzcianka – Anielów – Ostrożeń, na długości 170 m strona główna 

Przebudowa drogi gminnej Trzcianka – Anielów – Ostrożeń, na długości 170 m
 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2015-08-26 15:58:32, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2015-08-26 15:59:23, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 10 Przedmiar robót
Data wprowadzenia informacji 2015-08-26 16:00:05, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Kosztorys ofertowy
Data wprowadzenia informacji 2015-08-26 16:00:45, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Data wprowadzenia informacji 2015-08-26 16:01:41, wprowadzający: Małgorzata Gazda
WYBÓR OFERTY
  Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 15:51:27, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Data wprowadzenia informacji 2015-10-22 16:06:05, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl