bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew strona główna 

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew


WÓJT GMINY SOBOLEW ZAPROSZA DO ZŁOŻENIA OFERTY
na „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew”

Ofertę należy złożyć do dnia 17.08.2015 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, pok. nr 23 .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2015 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, pok. nr 23 .

                      Wójt Gminy
                          /-/ Andrzej Koszutski

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-08-06 09:46:36, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Treść zapytania ofertowego
Data wprowadzenia informacji 2015-08-06 09:48:29, wprowadzający: Małgorzata Gazda
WYBÓR OFERTY
  Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-08-18 15:23:38, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PLAN POSTĘPOWAŃ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
   PRZETARGI 2019
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl