bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Sobolew i Gończyce, gmina Sobolew strona główna 

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Sobolew i Gończyce, gmina Sobolew
 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 16:08:27, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  Ogłoszenie o zamówieniu BZP
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 16:09:12, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 16:10:06, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  Załącznik nr 10 Przedmiar robót
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 16:10:46, wprowadzający: Małgorzata Gazda
WYBÓR OFERTY
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-05-27 10:30:13, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Data wprowadzenia informacji 2015-06-09 12:16:58, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl