bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI >  Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew strona główna 

Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew
 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2015-03-23 13:52:42 Informację zaktualizowano 2015-03-23 14:14:01, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  Ogłoszenie o zamówieniu BZP
Data wprowadzenia informacji 2015-03-23 14:08:11, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2015-03-23 14:12:28, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 10 Przedmiar robót
Data wprowadzenia informacji 2015-03-23 14:15:23, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 11 Kosztorys ofertowy
Data wprowadzenia informacji 2015-03-23 14:16:29, wprowadzający: Małgorzata Gazda
WYBÓR OFERTY
  Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-04-20 16:10:23, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 14:47:51, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PLAN POSTĘPOWAŃ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
   PRZETARGI 2019
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl