bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Dostawa kruszywa do modernizacji i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew strona główna 

Dostawa kruszywa do modernizacji i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew
  Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2015-02-04 16:04:16, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Ogłoszenie o zamówieniu BZP
Data wprowadzenia informacji 2015-02-04 16:05:24, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2015-02-04 16:06:56, wprowadzający: Małgorzata Gazda
WYBÓR OFERTY
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-03-04 16:06:11, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Data wprowadzenia informacji 2015-03-24 09:06:57, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl