bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XXX strona główna 

SESJA XXX
 UCHWAŁA NR XXX/242/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:11:16, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXX/243/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:12:44, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXX/244/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew na rok 2014”.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:13:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXX/245/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sobolew miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:14:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXX/246/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sobolew, w czasie przekraczającym wymiar zajęć.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:15:38, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXX/247/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:16:35, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXX/248/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:17:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXX/249/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:23:18, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA XXX/250/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:24:28, wprowadzający: Mariola Kępka
  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/250/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:26:08, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/250/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:30:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/250/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:31:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/250/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:33:00, wprowadzający: Mariola Kępka
 Objaśnienia do uchwały Nr XXX/250/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:34:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXX/251/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2014– 2022.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:34:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/251/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:36:42, wprowadzający: Mariola Kępka
  Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/251/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:37:42, wprowadzający: Mariola Kępka
 Objaśnienia do uchwały Nr XXX/251/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:38:37, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół nr XXX/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-09-18 16:11:48, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl