bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XXIX strona główna 

SESJA XXIX
  UCHWAŁA NR XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-01-20 14:13:16, wprowadzający: Mariola Kępka

Z załącznikami do uchwały nr  XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r – można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.sobolew.pl  w zakładce zagospodarowanie przestrzenne


http://www.bip.sobolew.pl/index.php?id=372     


 


 

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-20 14:15:00, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIX/235/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia wniosku o nadanie tytułu honorowego – „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”.
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 08:34:13, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały nr XXIX/235/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 08:36:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIX/236/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 08:37:46, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIX/237/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 08:38:38, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIX/238/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 08:39:33, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA XXIX/239/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 08:40:26, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/239/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 08:41:58, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/239/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 08:42:53, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/239/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 08:44:11, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX/239/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 08:45:48, wprowadzający: Mariola Kępka
 Objaśnienia do uchwały Nr XXIX/239/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 08:47:11, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXIX/240//2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2014– 2022.
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 08:49:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/240/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 09:38:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/240/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 09:42:38, wprowadzający: Mariola Kępka
 Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXIX/240/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2014 - 2022.
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 09:44:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIX/241/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 09:47:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XXIX/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-13 11:58:29, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl