bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
BUDŻET strona główna 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r.
 ZARZĄDZENIE NR 8/2014 WÓJTA GMINY SOBOLEW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 rok oraz planów finansowych instytucji kultury.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 11:22:40, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie dochodów za 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 11:38:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych za 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 11:41:06, wprowadzający: Mariola Kępka
  SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie wydatków za 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 11:46:15, wprowadzający: Mariola Kępka
  SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych za 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 11:51:30, wprowadzający: Mariola Kępka
  S P R A W O Z D A N I E z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sobolew za 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 11:52:43, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z dotacji udzielonej w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 10:06:26, wprowadzający: Mariola Kępka
 Sprawozdanie z wykonania dochodów na wydzielonym rachunku dochodów dla gminnego przedszkola i szkół oraz wydatków nimi finansowanych za 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 10:28:47, wprowadzający: Mariola Kępka
 PRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 roku.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 10:33:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 S P R A W O Z D A N I E o przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy Sobolew na zadania inwestycyjne za 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 10:37:01, wprowadzający: Mariola Kępka
 S P R A W O Z D A N I E z realizacji wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 10:51:46, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 10:58:18, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 10:59:27, wprowadzający: Mariola Kępka
  S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 11:04:05, wprowadzający: Mariola Kępka
 Informacja o stanie mienia komunalnego.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 12:32:24, wprowadzający: Mariola Kępka
 prawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej /analiza za 2013 r./
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 12:33:54, wprowadzający: Mariola Kępka
 Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 12:35:10, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego rachunku dochodów za 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 12:39:28, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   Sprawozdanie za wykonanie budżetu Gminy Sobolew za rok 2011
   Budżet 2012
   ° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2011 rok
   Budżet 2011
   Budżet 2010
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2009 roku
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
   Budżet 2013
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.
   Budżet 2014
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r.
   Budżet 2015
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2014 r.
   Budżet 2016
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2015 r.
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2016 r.
   Budżet 2017
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2016 r.
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2017 r.
   Budżet 2018
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2017 r.
    Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2018 r.
   Budżet 2019
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl