bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XXV strona główna 

SESJA XXV
 U C H W A Ł A Nr XXV/191/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Rady Gminy w Sobolewie.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 12:51:16, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXV/192/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/130/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 12:52:30, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXV/193/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 12:53:37, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XXV/194/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 12:54:46, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XXV/195/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 12:55:30, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XXV/196/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 12:56:22, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XXV/197/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 12:56:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XXV/198/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 12:57:47, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XXV/199/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 12:58:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XXV/200/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 12:59:24, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXV/201/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 13:05:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA XXV/202/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sobolew na 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 13:07:05, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXV/202/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 13:11:38, wprowadzający: Mariola Kępka
  Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXV/202/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 13:13:33 Informację zaktualizowano 2013-10-31 13:14:51, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXV/202/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 13:17:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 Objaśnienia do Uchwały XXV/202/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 roku.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 13:17:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXV/203/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2013 – 2018
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 13:20:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wieloletnia Prognoza Finansowa
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 13:22:21, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wykaz przedsięwzięć do WPF
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 13:23:21, wprowadzający: Mariola Kępka
 Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXV/203/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2013 - 2018.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 13:24:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół nr XXV/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-12-03 08:45:45, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl