bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
BUDŻET strona główna 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.
 ZARZĄDZENIE NR 19/2013 WÓJTA GMINY SOBOLEW z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 roku oraz planów finansowych instytucji kultury.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:19:55, wprowadzający: Mariola Kępka
 zał. nr 1. I N F O R M A C J A z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie dochodów za I półrocze 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:24:10 Informację zaktualizowano 2013-08-20 12:30:00, wprowadzający: Mariola Kępka
 zał. nr 1a. I N F O R M A C J A z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych za I półrocze 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:33:22, wprowadzający: Mariola Kępka
 zał. nr 2. I N F O R M A C J A z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie wydatków za I półrocze 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:35:20, wprowadzający: Mariola Kępka
 zał. nr 2a. I N F O R M A C J A z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych za I półrocze 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:36:33, wprowadzający: Mariola Kępka
 zał. nr 3. I N F O R M A C J A z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:37:47, wprowadzający: Mariola Kępka
 zał. nr 4. I N F O R M A C J A z dotacji udzielonej w I półroczu 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:38:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 zał. nr 5. I N F O R M A C J A z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2013 roku.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:39:58, wprowadzający: Mariola Kępka
 zał. nr 6. I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy Sobolew na zadania inwestycyjne za I półrocze 2013 roku.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:43:07, wprowadzający: Mariola Kępka
 zał. nr 7. Informacja z wykonania dochodów na wydzielonym rachunku dochodów dla gminnego przedszkola i szkół oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:51:05, wprowadzający: Mariola Kępka
 zał. nr 8. INFORMACJA z realizacji wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:54:21, wprowadzający: Mariola Kępka
 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej /analiza za I półrocze 2013 r./
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:55:53, wprowadzający: Mariola Kępka
  Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:57:34, wprowadzający: Mariola Kępka
 I N F O R M A C J A z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:59:29, wprowadzający: Mariola Kępka
 I N F O R M A C J A z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 13:01:10, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   Sprawozdanie za wykonanie budżetu Gminy Sobolew za rok 2011
   Budżet 2012
   ° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2011 rok
   Budżet 2011
   Budżet 2010
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2009 roku
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
   Budżet 2013
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.
   Budżet 2014
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r.
   Budżet 2015
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2014 r.
   Budżet 2016
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2015 r.
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2016 r.
   Budżet 2017
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2016 r.
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2017 r.
   Budżet 2018
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2017 r.
    Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2018 r.
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl