bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XXIII strona główna 

SESJA XXIII
 UCHWAŁA Nr XXIII/167/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie na 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-22 11:47:49 Informację zaktualizowano 2013-07-15 10:46:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XXIII/167/2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-22 11:53:08, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIII/168/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Chotyni, gm. Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-22 11:54:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIII/169/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Godziszu, gm. Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-22 11:57:03, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIII/170/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2013-05-22 12:01:55, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIII/171/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sobolew na rok 2013”.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-22 12:03:14 Informację zaktualizowano 2013-07-15 10:48:12, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXIII/172/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zgłoszenia wniosku o nadanie tytułu honorowego – „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-22 12:04:28 Informację zaktualizowano 2013-07-15 10:51:38, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XXIII/172/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-05-22 12:05:28 Informację zaktualizowano 2013-07-15 10:52:46, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXIII/173/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 kwietnia 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-22 12:06:43 Informację zaktualizowano 2013-07-15 10:54:46, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXIII/174/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 kwietnia 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sobolew oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-22 12:07:33 Informację zaktualizowano 2013-07-15 10:56:23, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA XXIII/175/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sobolew na 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-05-22 12:08:42 Informację zaktualizowano 2013-07-15 10:58:19, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/175/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-05-22 12:35:11, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/175/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-05-22 12:37:07, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIII/175/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-05-22 12:38:46, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIII/175/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-05-22 12:39:46, wprowadzający: Mariola Kępka
 Objaśnienia do uchwały Nr XXIII/175/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-05-22 12:41:10, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXIII/176/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2013 – 2018
Data wprowadzenia informacji 2013-05-22 12:43:03 Informację zaktualizowano 2013-07-15 11:00:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wieloletnia Prognoza Finansowa
Data wprowadzenia informacji 2013-05-22 12:49:35, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wykaz przedsięwzięć do WPF
Data wprowadzenia informacji 2013-05-22 12:50:28, wprowadzający: Mariola Kępka
 Objaśnienia do uchwały Nr XXIII/176/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-05-22 12:51:24, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXIII/177/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przebudowy dróg powiatowych.
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 08:39:14 Informację zaktualizowano 2013-07-15 11:03:16, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXIII/178/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 kwietnia 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie.
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 08:42:41 Informację zaktualizowano 2013-07-15 11:06:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie.
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 08:45:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół nr XXIII/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-06-07 10:20:55 Informację zaktualizowano 2013-06-14 08:40:47, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl