bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XIV strona główna 

SESJA XIV
 UCHWAŁA Nr XIV/90/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:08:18, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XIV/91/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:11:08, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XIV/92/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:13:27, wprowadzający: Mariola Kępka
  Załącznik do uchwały Nr XIV/92/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:18:30, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uzasadnienie do uchwały nr XIV/92/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:20:35, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XIV/93/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:22:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/93/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:24:07, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XIV/94/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym – zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:26:23, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XIV/95/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym – zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:27:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XIV/96/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym - części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:29:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XIV/97/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Sobolew – darowizny nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:33:25, wprowadzający: Mariola Kępka
  U C H W A Ł A Nr XIV/98/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:49:38, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/98/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:51:48, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XIV/99/2012 Rady Gminy Sobolew z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2012 – 2017.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:53:12, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wieloletnia Prognoza Finansowa
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:55:58, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XIV/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 09:02:40, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl