bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XIII strona główna 

SESJA XIII
 UCHWAŁA Nr XIII/81/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Gończycach, gm. Sobolew – do Zespołu Szkół w Gończycach, gm. Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 12:12:55, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIII/82/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „REGULAMINU WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI, ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SOBOLEW”.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 12:15:39, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XIII/83/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole; przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów – w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 12:19:05, wprowadzający: Mariola Kępka
 CHWAŁA Nr XIII/84/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację – przez Gminę Sobolew – projektu pn.: “Szansa na zmianę”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 12:20:47, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XIII/85/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zgłoszenia wniosku do Przewodniczącej Rady Powiatu Garwolińskiego o nadanie tytułu honorowego – „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 12:28:36, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do Uchwały Nr XIII/85/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 12:30:53, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do Uchwały Nr XIII/85/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 12:32:05, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do Uchwały Nr XIII/85/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 12:32:53, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XIII/86/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 12:34:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XIII/87/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 12:43:44, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/87/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 12:46:56, wprowadzający: Mariola Kępka
 Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 12:48:24, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XIII/88/2012 Rady Gminy Sobolew z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2012 – 2017
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 12:50:34, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wieloletnia Prognoza Finansowa
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 12:53:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wykaz przedsięwzięć
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 12:55:48, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wykaz przedsięwzięć
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 12:56:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wykaz przedsięwzięć
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 12:57:32, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zbiorczo przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 12:58:32, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XIII/89/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 13:01:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XIII/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-04 12:03:12, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl