bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XII strona główna 

SESJA XII
 UCHWAŁA Nr XII/72/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diety przysługujących radnym Rady Gminy w Sobolewie.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:10:10, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XII/73/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie na 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:14:17, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr. 1 do uchwały Nr XII/73/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:27:13, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr. 2 do uchwały Nr XII/73/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:29:14, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr. 3 do uchwały Nr XII/73/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:35:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr. 4 do uchwały Nr XII/73/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:38:28, wprowadzający: Mariola Kępka
  Uchwała Nr XII/74/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:40:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XII/74/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:42:33, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XII/75/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru włączenia Publicznego Przedszkola w Gończycach, gm. Sobolew – do Zespołu Szkół w Gończycach, gm. Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:44:16, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XII/76/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:45:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XII/77/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:47:14, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XII/78/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sobolew – środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:48:27, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XII/79/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na rok 2012.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:50:37, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XII/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-04 12:00:17, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl