bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
BUDŻET strona główna 

° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2011 rok
 INFORM Swietlica i biblioteki za I pół 2011.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:52:09, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 INFORMACJA OPISOWA z wyk budż I pół 2011+.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:52:52, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 WPF I pół.2011.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:53:31, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 WPF I pół 2011 Przedsięwzięcia.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:54:08, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.1 DOCHODY I pół.2011.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:54:46, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.1a DOCHODY zad.zlecone + I pół.2011.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:55:33, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.2 WYDATKI I pół.2011.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:56:16, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.2a WYDATKI I pół.2011 zadania zlecone+odt.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:57:01, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.3 plan rozchodów (kredyty i pożyczki) I pół 2011.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:57:40, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.4 dotacje ...sektora finans.publicznych I półrocze 2011.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:58:29, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.5 Inform. I pół.2011 FUNDUSZ SOŁECKI.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:59:09, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.6 gminny program.....alkoholowych I pół2011.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:59:49, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.7 plan przych.i wydatk GFOŚiGW I pół 2011.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 16:00:29, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.7 Limit wyd na plany inwest I półrocze 2011.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 16:01:09, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.7a GFOŚ.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 16:01:53, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.8 plan wydatków NA 2010 FUNDUSZ SOŁECKI I półrocze 2011.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 16:02:33, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Zarządzenie 14.2011 - przedłoż. informacji opisowej kultura.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 16:03:13, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Zarządzenie 16.2011 - przedłoż. informacji opisowej.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 16:03:58, wprowadzający: Iwona Rosłaniec

Zobacz:
   Sprawozdanie za wykonanie budżetu Gminy Sobolew za rok 2011
   Budżet 2012
   ° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2011 rok
   Budżet 2011
   Budżet 2010
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2009 roku
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
   Budżet 2013
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.
   Budżet 2014
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r.
   Budżet 2015
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2014 r.
   Budżet 2016
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2015 r.
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2016 r.
   Budżet 2017
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2016 r.
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2017 r.
   Budżet 2018
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2017 r.
    Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2018 r.
   Budżet 2019
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl